20 apr 2022 10:45

Filosofisch gesprek ‘Voor wie willen we zorgen?’ met Philsan Osman en Marie-Monique Franssen

We leven in een context van klimaatontwrichting en grote druk op mensen die zorgen. Welke oplossingen zijn er? En moeten we daarvoor misschien radicaal anders gaan denken?

Onze gasten Philsan Osman en Marie-Monique Franssen schreven er een uitdagend boek over met als titel ‘Voor wie willen we zorgen?’ (Epo). Zij vertellen eerst over hun ideeën voor een ander soort samenleving, gebaseerd op onderlinge afhankelijkheid en zorg.

Daarna gaat het publiek – dat bestaat uit studenten én iets oudere mensen – met elkaar in kleine groepjes in gesprek. Dit verloopt volgens de insteek van het filosofisch gesprek: op die manier luisteren en spreken zodat je dichter komt tot je eigen inzicht en dat van anderen. 

Ook de podcast ‘Water aan de lippen’ zal op locatie te beluisteren zijn aan de hand van een QR code.