15 okt 2022 14:00 - 22:00

Ecopolis // Multiple (hi)stories, Multiple futures

Thinking out of the box is exactly how the box thinks. We are the boxes we strive to out-think,” schrijft filosoof Bayo Akomolafe, spreker op de achtste editie van Ecopolis waar kunstenaars, denkers en doeners onze kaders openbreken. Maatschappelijke, ecologische en economische crisissen dwingen ons om na te denken over een radicaal andere manier van leven. Kunnen ongehoorde verhalen ons daarbij helpen? Verhalen die linken leggen tussen verschillende generaties, tussen geografische gebieden die ver van elkaar liggen of tussen oude kennis en technologie. Kan activisme als vorm van liefde ons verder brengen dan doemdenken? “The world is not about to end; we are already living with a different World,” vervolgt Akomolafe. Ecopolis brengt verhalen die voor deze nieuwe wereld een inclusieve en duurzame toekomst verbeelden.

PROGRAMMA

Wandelingen & workshop

Om deel te nemen aan een wandeling of workshop, registreer je hier. Deelname is inbegrepen in het Ecopolis-ticket, of pay what you can zonder ticket.

13:30 – 15:30

Minority walk met Omar Fassi Fehri (EN/FR)

De geschiedenis van minderheden blijft vaak onzichtbaar, ‘vergeten’ in het publieke debat. The Minority Walk is een twee uur durende wandeling door het centrum van Brussel, die voorstelt om te ontdekken hoe de onderdrukking van minderheden – in de zin van groepen die onderhevig zijn aan overheersingsrelaties in de publieke ruimte. Het project focust op vier categorieën van minderheden: mensen met een raciale achtergrond, vrouwen, de LGBTQIA+ gemeenschap en gekoloniseerde mensen. The Minority Walk werpt licht op de verschillende vormen van onderdrukking die deze mensen ervaren. Het doel is om debat en reflectie op gang te brengen door middel van een direct, ter plekke experiment met de relaties van overheersing. Het is ook een experiment in het in vraag stellen van onze privileges en/of situaties van discriminatie. Deelnemers zullen ‘specta-acteurs’ zijn, zoals Augusto Boal van het Theatre of the Oppressed zou zeggen.

13:30 – 15:45

The Brussels of witches: feminist guided walk (EN/FR)

In de 14e eeuw, als we uit de ‘duistere’ Middeleeuwen overgaan in de Nieuwe Tijd en de Renaissance, worden vrouwen in het duister gedompeld – of liever gezegd in de vlammen van de brandstapel. Hoe werden de vaardigheden en kennis van vrouwen omgezet in daden van hekserij? Hoe veranderden de levensomstandigheden van vrije vrouwen? Welke vrouwenfiguren onthullen andere mogelijke werelden? Wat onthult onze stedelijke openbare ruimte over die tijd… en over heksen vandaag? Ontdek het tijdens deze rondleiding door kunsthistorica Chiara Tomalino van L’architecture qui dégenre.

14:00 – 15:30

Workshop ‘Limits to Growth’ (NL/EN)

Overstromingen, bosbranden, smeltende gletsjers, …: we worden alsmaar vaker geconfronteerd met natuurrampen. De gevolgen zijn desastreus en onbetwistbaar: we zijn de limieten van onze planeet aan het overschrijden. Om onze aardbol leefbaar te houden, moeten we dringend onze manier van leven herbekijken. In deze workshop maken we kennis met inspirerende stemmen uit Latijns-Amerika (in lijn met de ‘Buen Vivir’ filosofie) die laten zien dat er een andere manier van leven mogelijk is. Een leven waarin ‘welzijn’ centraal staat in plaats van ‘groei’. In de workshop gaan we samen op zoek naar manieren waarop we kunnen leven met minder niet-hernieuwbare grondstoffen, met als doel kritisch te kijken naar onze consumptiemaatschappij en actief na te denken over alternatieve samenlevingsmodellen.
I.s.m. Catapa.

Panelgesprekken en performance

16:00 – 18:00

Kolonisatie als uitbuiting van mensen en natuur

Kolonisatie omvat meer dan een systeem van dominantie over een bevolkingsgroep en territorium. ‘Kolonialiteit’ als denkkader plaatst één denksysteem als exclusief: de westerse man als overheerser over natuur en andere bevolkingsgroepen, wist andere zijnswijzen en verbondenheid met de meer-dan-menselijke wereld uit. Wat vandaag ‘ontwikkeling’ wordt genoemd, is vaak nog een verderzetting van het koloniale proces van toe-eigening en onderdrukking van land, natuur en mensen.

In dit panel gaan auteurs en artiesten van verschillende achtergronden in gesprek over de betekenis hiervan, over de vele verhalen die ondanks kolonisatie (over)leefden en alternatieven bieden, en over wat de omgekeerde beweging van ‘dekolonisatie’ inhoudt.

Met: Dalilla HermansBayo Akomolafe, Jumana Emil Abboud, Mihnea Tănăsescu en Olave Nduwanje (moderator)

18:00 – 20:00

Different jobs, one planet. Stories of strong commitment

Wat je ook studeert, welke job je doet: overal zijn er kansen op krachtig engagement voor een betere wereld. Een architect hoeft niet enkel huizen te bouwen, maar kan ook aandacht vragen voor een meer vrouwelijke benadering van de stad. Een advocaat kan het voortouw nemen in de strijd tegen de chemische vervuiling van onze omgeving. En wat dacht je van de oproep van een financieel analist om banken te doen springen? Of een weervrouw die vooral actie voert rond klimaat?

Met: Apolline VrankenJérémy Désir-Weber.

Afgesloten met een korte key-note door Eric Corijn

21:00 – 22:00

De impact van oorlog op het milieu

Oorlog maakt gigantische gebieden onherbergzame no-go zones. De impact op mens maar ook op natuur en biodiversiteit is enorm. Op Ecopolis brengen theatermakers en performers Enkidu Khaled en Joachim Robbrecht de première van hun stuk over de milieu-impact van oorlog. De verhalen die ze brengen benadrukken het belang van vrede voor al het leven op deze planeet.

Voor deze performance nodigen Enkidu Khaled en Joachim Robbrecht vier artiesten/activisten uit die al werkten rond oorlog en klimaat. Hun bijdragen zullen vergezeld gaan door live muziek, een Brusselse geluidskunstenaar zal via improvisatie soundscapes creëren voor de verschillende presentaties. De performance eindigt met actieve betrokkenheid van het publiek.