02 okt 2022 14:00

Ecopolis // De toekomst van werk

Hoe ziet de toekomst van werk eruit? En ziet die er anders uit dan hoe we nu werken? Welke visies helpen ons om hier antwoord op te geven? Kunnen onderzoekers, schrijvers en andere kunstenaars onze verbeelding aanscherpen en nieuwe mogelijkheden van samenwerken aanreiken?

Vanaf 14u: Multiple Stories Work!

  • Nada Gambier brengt verhalen over nachtwerk die ze verzamelde in drie wandelingen langs plekken in de Kortrijkse regio waar ’s nachts gewerkt wordt , van de spoeddienst In AZ Groeninge, via bakkers en nachtwinkels tot Agristo.
  • Futurology of Collaboration – Diederik Peeters en Anna Czapski: In Futurolgy of Collaboration hackt, remixt en prototypeert een artistiek onderzoeksteam de wetenschap die soms voorbehouden lijkt voor de politiek of bedrijfswereld in open-source futurologie: een resem aan spreuken en instrumenten voor wie wil tijdreizen in collectieve oefeningen.
  • Herman Loos: Een jaar lang werkte socioloog Herman Loos als Deliveroo-koerier en organiseert een deel van zijn tijd op het ritme van het belletje op zijn smartphone dat een nieuwe levering aankondigt. Wat betekent het zelfstandige te zijn zonder autonomie? Wat leveren twee uur fietsen, zeven bestellingen en dertig kilometer met gloeiende Indiase saus in je rug op?
  • sofasessie Werkgenegenheid: Het leven is meer dan werken alleen, maar toch spenderen we een aanzienlijk deel van ons leven op ons werk. In gesprek gaan we op zoek naar meer G´s op de werkvloer en onderzoeken we hoe we maximale genegenheid, geluk, goesting en gelijkheid kunnen uitbouwen als we aan de slag zijn.

16u30-18u: Time to Talk …( about work?)

In een levende bibliotheek ontleen je iemand die zich beschikbaar houdt voor een één-op-één gesprek. Verhalen van nieuwkomers voor bedrijfsleiders, en omgekeerd, verhalen van ‘jonge’ Belgen voor ‘oude’ Belgen, en omgekeerd, kennis over en van elders en toen … over werk en ambacht – en alles wat daarnaast leeft. I.s.m. Refu Interim, Theater Antigone & Unie Der Zorgelozen.

18u: Slotvoorstelling – Seba Hendrickx: voorstelling Moddertong (Budascoop): Verteltheater in het Vlaams, doorspekt met andere talen. Het verhoudt zich losjes tot de begrippendriehoek ‘moeder’, ‘taal’ en ‘aarde’. Een verteller zit samen met het publiek rondom een hoop spullen. Het licht zal veranderen; sommige dingen zullen bewegen; voetnoten zullen weglopen uit de tekst. Langs welke routes kunnen we het vaderland ontvluchten richting moeder aarde? Moeten we onszelf daar nieuwe talen aanleren? Wat moeten we er afleren? Hoe zou het alledaagse leven er in de nabije toekomst uit kunnen zien? Moddertong probeert woorden en dingen, publiek en spreker, mensen en de grond waarop ze zich bevinden, met elkaar in verband te brengen.

Het volledig programma op zondag binnenkort online!

Tip: combineer deze namiddag met de lezing van Roman Krznaric op zaterdag 1 oktober.

Over Ecopolis 2022: Multiple (hi)stories, Multiple futures

“Thinking out of the box is exactly how the box thinks. We are the boxes we strive to out-think,” schrijft filosoof Bayo Akomolafe, spreker op de achtste editie van Ecopolis waar kunstenaars, denkers en doeners onze kaders openbreken. Maatschappelijke, ecologische en economische crisissen dwingen ons om na te denken over een radicaal andere manier van leven. Kunnen ongehoorde verhalen ons daarbij helpen? Verhalen die linken leggen tussen verschillende generaties, tussen geografische gebieden die ver van elkaar liggen of tussen oude kennis en technologie. Kan activisme als vorm van liefde ons verder brengen dan doemdenken? “The world is not about to end; we are already living with a different World,” vervolgt Akomolafe. Ecopolis brengt verhalen die voor deze nieuwe wereld een inclusieve en duurzame toekomst verbeelden.