21 jan 2021 13:30 - 21 jan 2021

Desalniettemin, over Joodse wijsheid en humor

De Joodse humor is nauw met de religieuze, culturele en sociale tradities van de Joden verbonden. De diepgang en veelgelaagdheid ervan is in wezen geworteld in de Tora en de verschillende interpretaties en toepassingen ervan (Talmoed, Kabbala, chassidisme).

Ludo Abicht toont in zijn boek op een heldere manier de verbanden aan van de Joodse humor met de filosofie en de mystiek van het Jodendom.

Joodse witzen zijn voor Joden ook een authentieke vorm van zelfbegrip en zelfkritiek, ze dragen bij aan het overleven en overleveren van de diepste wijsheden van het Joodse volk. Tegelijkertijd is die humor zo universeel, dat vrijwel iedereen ter wereld ervan genieten en er zichzelf in herkennen kan. Wij zijn allemaal meer Job, Kafka en Woody Allen dan we beseffen of willen toegeven.

Ludo Abicht publiceerde over filosofie, ethiek, joodse cultuur, interculturaliteit en het Midden-Oosten. In 1995 werd hij voorzitter van het Masereelfonds en bleef aan tot 2002.

Via deze link kun je ons online event volgen.

Deelname is gratis.

Organisatie: Peperfabriek en Masereelfonds Antwerpen.