28 apr 2021 19:30

ANNULATIE: De commune van Parijs

Tot onze spijt moeten wij u mededelen dat de Webinar geannuleerd is.
De spreker, Lucien Materne, zal de conferentie om gezondheidsredenen niet kunnen geven.”

De Commune van Parijs, die doorgaans aanzien wordt als de eerste poging om een socialistische staat onder leiding van de werkende klasse uit te bouwen, was kort. Ze duurde nauwelijks twee maanden, van 28 maart tot 28 mei 1871.

Toch was ze een een belangrijke leerschool voor de arbeidersbeweging. De discussiepunten van toen zijn nog steeds actueel: Hoe de salarissen van de verkozenen onder controle houden? Deel- nemen aan de regering om wat te doen, en met wie? Kunnen we de regering van binnenuit veranderen? Moeten we de staat hervormen of een nieuwe bouwen die dichter bij de arbeiders staat?

In zijn boek De burgeroorlog in Frankrijk, onderhoudt Marx ons over deze nieuwe staat die ontworpen werd door de Commune: “Vanaf de leden der Commune moest de openbare dienst tegen arbeidersloon worden verricht. De verworven rechten en de representatiegelden van de hoogwaardigheidsbekleders van de staat verdwenen met deze waardigheidsbekleders zelf.

Deelname is gratis.
Inschrijven: De Commune van Parijs – Université marxiste

Organisatie: Marxistische Universiteit en Masereelfonds Antwerpen.