24 nov 2021 19:30

De ecologische planning

Spreker: Jo Cottenier.

Het kapitalisme zal nooit in staat zijn adequaat en tijdig in te grijpen om klimaatrampen te voorkomen, omdat de ultieme logica van dit systeem winstmaximalisatie is. Daarom moeten we breken met het kapitalisme en de markt.

Maar om wat op te bouwen? Wat kan dit op de markt gebaseerde, op winst gerichte systeem vervangen?

Volgens Jo Cottenier biedt alleen grootschalige ecologische planning ons perspectieven. Op voorwaarde dat we leren van de ervaringen van het socialisme van de 20ste-eeuw en een omvangrijke sociale component hebben die rekening houdt met de behoeften van de werkers en de ontwikkelingslanden.

Jo Cottenier specialiseerde zich in sociaal-economische dossiers en bestudeerde ook het economisch beleid in China en in de voormalige Sovjet-Unie en de DDR. Hij schreef mee aan De Generale 1822-1992, EPO, 1989 en De tijd staat aan onze kant: Vakbondsmilitant in de jaren 90 — crisis, nieuwe technologieën, internationalisering, EPO, 1991, en publiceerde in Marxistische Studies o.a. in nr. 112 (2015) “De Chinese beurskrach: context en perspectief”.

Deelname is gratis.
Inschrijven: De ecologische planning – Université marxiste

Organisatie: Marxistische Universiteit en Masereelfonds Antwerpen.