6 Sep 2020 20:00 - 6 Sep 2020 € 5 | € 5

AFGELAST | Café Masereel: Een vitaal middenveld en een economie op mensenmaat.

Helaas zij er te weinig inschrijvingen voor dit café gesprek, we gaan op zoek naar een nieuwe datum en locatie in het najaar. Hou zeker onze website in het oog.

Na de succesvolle online reeks gaat Café Masereel vanaf september op tournee. Opnieuw zullen politici, kunstenaars, journalisten en ervaringsdeskundigen nadenken over hoe deze verdeelde wereld, sociaal en ecologisch, beter kan worden na corona. Het interactieve format biedt de deelnemers de mogelijkheid om bij te dragen tot het debat.

Samen bundelen we onze #BeterNaCorona dromen.

6 september: Een vitaal middenveld en een economie op mensenmaat.
Alvast twee noodzakelijke  ingrediënten voor een betere wereld na corona. – met Magda Peeters (co-founder van MAAKbar), Marijke Persoone (gewezen LBC-secretaris, actief bij Hart Boven Hard), Geert Van Hootegem (directeur HIVA,  prof. KULeuven en pleitbezorger van een nieuwe/andere organisatie van de klassieke economie naar meer mensgericht en duurzaam) en moderator Ciska Hoet (RoSa vzw). Piano artiest Johen Golsteyn zorgt voor een muzikale break.

De ontreddering van onze economie is groot ten gevolge van corona.

1,2 miljoen werklozen. Vandaag nog steeds 200.000. Zullen we erin slagen om die laatste groep opnieuw te activeren? Wordt het niet hoog tijd om na te denken over een hervorming van onze arbeidsmarkt ? Krijgen we een doorbraak van de sociale economie, een economie op mensenmaat?  We gaan hierover in gesprek met Magda Peeters (co-founder van MAAKbar), Marijke Persoone (vakbondsverleden en HBH activiste) en Geert Van Hootegem (KULeuven/HIVA). Ciska Hoet leidt het gesprek in goede banen. Piano artiest Johen Golsteyn zorgt voor een muzikale break.