14 jan 2021 14:00

Antieke filosofie als inspiratie voor hedendaagse denkers

Lezing door prof. Danny Praet, UGent

Martha Nussbaum (°1947) is een van de meest invloedrijke filosofes van onze tijd. Zij neemt actief deel aan het maatschappelijke debat, maar startte haar academische carrière als een specialiste van de antieke filosofie, vooral van de ethiek van Aristoteles en van de filosofie van het zelf en de emoties in de scholen van de Stoïcijnen en de Epicureeërs. In haar werk over hedendaagse filosofische en maatschappelijke problemen blijft zij inspiratie putten uit de antieke wijsbegeerte.

Michel Foucault (1926-1984) startte als een specialist van de moderne wijsbegeerte en wetenschappen, maar geraakte aan het einde van zijn leven gefascineerd door de antieke theorieën van het vrije spreken (parrhèsia), en de technieken van het zelf die hij in zijn lessen aan het collège de France en in zijn (deels postume) publicaties over de Geschiedenis van de Seksualiteit heeft besproken.

Deze lezing wil tonen hoe in het werk van deze twee zeer invloedrijke hedendaagse filosofen de antieke wijsbegeerte een bron van filosofische creativiteit blijft. (Via Zoom)

 

Ook voor de volgende plusgroeplezingen kan u reeds inschrijven via de website :

Do 28.01.2021 – 14 u : “De waarheid in de literatuur”.  Leen Verheyen Univ A’pen

Do 25.02.2021 – 14 u: Kafka’s proces : een vingerwijzing naar onze samenleving.” Willie Van Peer, hoogleraar literatuurwetenschap en interculturele hermeneutiek Univ. München

Do 11.03.2021 – 14u : Kijken in de ruimte. De grote astrofysische vraagstukken.” Hoogleraar Jean-Pierre De Greve VUB.

Do 25.03.2021 -14 : Wijs, grijs en puber” Jean Paul Van Bendegem, em. prof. Filosofie VUB