02 jun 2024 11:00

De tweestrijd voorbij / Fenicische vrouwen

In de tragedie Fenicische vrouwen schetst Euripides een beklemmend beeld van de Thebaanse burgeroorlog. Polyneikes trekt ten strijde tegen zijn eigen broer Eteokles en belegert zijn thuisstad. Hun vader Oidipous waart rond in huis als een kanker die de stad van binnenuit aantast. De oorlog eindigt met een tweestrijd waarin de broers elkaar doden. De parallellen met Athene op het einde van de vijfde eeuw v.Chr. zijn opvallend. De Atheense democratie en haar principes (inspraak, publiek debat en rechtszekerheid) staan op dat moment onafgebroken onder druk van populistische krachten.

Exact een week voor de Vlaamse, federale en Europese verkiezingen nemen we Euripides’ stuk als vertrekpunt voor een gesprek over onze democratie. Hoe kwetsbaar is een democratie, die principieel ruimte maakt voor woord en wederwoord en de meest uiteenlopende meningen. Wordt de onze eveneens bedreigd? Hoe ziet die dreiging eruit? En hoe wapenen we onze democratie tegen de toekomst?

Deze activiteit is een samenwerking tussen Masereelfonds en NTGent en maakt deel uit van het ALL GREEKS stadsfestival, gecureerd door NTGent.

Zoë Ghyselinck (moderator) is classicus en postdoctoraal onderzoeker. Na haar studies specialiseerde ze zich in de receptie van de Griekse tragedie en het filosofische concept van het tragische in de Duitse neoklassieke literatuur. Vandaag werkt ze aan moderne en hedendaagse representaties van communicatie met de doden, bemiddeling en de ontwikkeling van communicatietechnologieën.

Israe Aiach is student rechtspraktijk aan HOGENT en EU-jongerenvertegenwoordiger bij de Vlaamse Jeugdraad. Ze bereidde ‘first voters’ van 16 tot 18 jaar voor op het Groot Debat 2024 (25 april 2024), waarbij ze in gesprek gingen met elkaar en beleidsmakers.

Bieke Purnelle is journalist, schrijver en co-directeur van RoSa vzw, het Kenniscentrum voor gender, feminisme en gelijke kansen. Tijdens ALL GREEKS FESTIVAL werkt ze mee aan SMEEKBEDE! op 1 juni, waarbij een koor van Gentse dochters, moeders en grootmoeders in volle verkiezingstijd meer erkenning en bescherming eist.

Pascal Gielen is cultuursocioloog en als hoogleraar cultuursociologie verbonden aan ARIA/Universiteit Antwerpen. Vertrouwen, zijn laatste boek, gaat over het toenemende wantrouwen in medemensen, overheden en bedrijven. Hij pleit voor een politiek van vertrouwen die mensen in verbinding hun eigen cultuur laat ontwikkelen en beheren.