12 apr 2022 20:00 - 21:30

Annulatie “Racisme, meer dan een zwarte bladzijde” (met Eddy Maes).

Annulatie wegens ziekte.

De Canvasreeks ‘Kinderen van de kolonie’ en de tentoonstelling ‘Mensentuin’ in het Afrikamuseum confronteren ons met onze koloniale geschiedenis. Maar welke maatschappijvisie en mensbeeld lag aan de basis ervan?

Wat kunnen we leren uit de geschiedenis en wat is de band met het toenemend racisme vandaag?

Wat stellen we daar tegenover?

Eddy Maes, voorzitter van School zonder Racisme, gaat in deze webinar dieper in op de geschiedenis van het racisme. Hij zoomt daarbij in op het macroniveau: hoe de kolonisatie en haar slavernij, het nazisme en de groeiende vreemdelingenhaat vandaag niet toe te schrijven zijn aan individuele ontsporingen maar een essentieel ingrediënt zijn van machtsstructuren.

Iedereen die geïnteresseerd is, kan deelnemen.

Vooraf inschrijven is noodzakelijk via dit elektronisch inschrijvingsformulier.

Na inschrijving ontvang je (ten laatste op 11 april) de link naar de ZOOM-sessie.

Organisatie: Ovds, School zonder racisme en Masereelfonds Antwerpen – werkgroep diversiteit.