[intro]

[Bedanking door Leen]

Leer een aantal van onze vrijwilligers kennen, wat hun beweegredenen zijn binnen Masereelfonds en of ze denken dat vrijwilligers de wereld kunnen veranderen.

Seth Muylle (MF Brugge)

Waarom werd je vrijwilliger bij MF?

“Als mens ben ik op zoek naar verbinding. Het samenkomen rond interessante, schone of pijnlijke onderwerpen met mensen met een open blik werkt voor mij enorm verbindend. Omdat ik die verbinding mee wil vormgeven, koesteren en doorgeven, ben ik vrijwilliger bij het Masereelfonds.”

Kunnen vrijwilligers de wereld veranderen?

“Wij kunnen met volle overtuiging trouw blijven aan wie we zijn. Een vrijwilliger met motivatie om belangeloos bij te dragen aan een groter doel heeft de kracht om de wereld te veranderen.”

Orhan Kilic (MF Hasselt)

Waarom werd je vrijwilliger bij MF?

“Ik ben heel actief als vrijwilliger, maar ik kan niet zeggen dat ik op een gegeven moment gekozen heb om vrijwilliger te worden. Ik ben erin gegroeid. Ik geloof in de kracht van de mensen die zich engageren voor de samenleving en de medemens, vandaar mijn engagement bij het MF. En ik heb ook mijn idee over hoe die ideale samenleving best kan zijn. Het is het waard om u daarvoor moe te maken.”

Kunnen vrijwilligers de wereld veranderen?

“Vrijwilligers zijn samenlevingsmakers. Stel u een toekomst voor zonder vrijwilligers en zonder empathie, engagement en hulpvaardigheid. Wat een dystopie zal dat zijn met mensen die meer robot zijn dan mens, en iedereen gehaaid, en iedereen egoïstisch. Vrijwilligers zetten hun beste beentje voor en werken zo elke dag aan de warme, solidaire samenleving. Elke dag boksen zij op tegen de stroom. Hieruit put ik mijn trots en energie.”

Tom Christiaens (MF Kortrijk)

Waarom werd je vrijwilliger bij MF?

“Je belangeloos kunnen inzetten voor een belangrijke vereniging met een belangwekkende missie geeft ontzettend veel voldoening. Ik maak dan ook graag tijd vrij omdat ik me volledig kan vinden in het kritische en progressieve DNA van het Masereelfonds.”

Kunnen vrijwilligers de wereld veranderen?

“Heel zeker. In een sterk gepolariseerde maatschappij die steeds minder op een samenleving lijkt, is het belang van vrijwilligers groter dan ooit. Als motor van het socio-culturele middenveld zorgen zij voor verbondenheid en gemeenschapszin, en bieden zij een warm alternatief voor politici en systemen die mensen herleiden tot kiesvee, statistieken of slaafse consumenten.”

Natalie Vallet (MF Nationaal + werkgroep MaGraFica)

Waarom werd je vrijwilliger bij MF?

“Ik kies bewust voor het Masereelfonds vanuit de MF-bezielende figuur van Frans Masereel, wiens sociaal geëngageerde kunst met beide voeten op de grond en zonder pretentie ook medeburgers in sociaal-economisch kwetsbare posities wil laten kennis maken met de gelijktijdig verzachtende schoonheid en sociaal emancipatorische kracht van kunst.”

Kunnen vrijwilligers de wereld veranderen?

“Neen vrijwilligers kunnen volgens mij de wereld niet redden, maar ze kunnen tijdelijk wél socio-culturele organisaties ondersteunen wiens meer structurele en vitale ‘reddende’ rol in een neoliberaal economisch model helaas noch (h)erkend noch financieel geapprecieerd wordt.”

Els Depuydt en Hanne Provoost (MF Gent)

Waarom werd je vrijwilliger bij MF?

Els: “Mijn vriend en ik zijn samen vrijwilliger geworden omdat we, naast onze individuele jobs en hobby’s, ook samen een engagement wilden opnemen. Een vriend sprak ons aan over de doorstart van de Gentse afdeling van het Masereelfonds en zo is de bal aan het rollen gegaan.”

Hanne: “Het Masereelfonds is een organisatie met geschiedenis en een omgeving van ideeën en informatie, activiteiten en mensen waar ik veel aan heb gehad. Ik kwam de voorbije tien jaar ook steeds opnieuw mensen tegen die er mee verbonden waren, wat een leuke constante is. Het voelt relevant om als vrijwilliger een stukje van de werking mee te dragen. Er is veel werk en er is veel mogelijk.”

Kunnen vrijwilligers de wereld veranderen?

Els: “Eén vrijwilliger op zichzelf misschien niet, hij of zij staat dan quasi machteloos. Maar samen kan je wel iets betekenen. Door samen te komen, sta je voor iets dat een impact kan hebben.”

Hanne: “Vrijwilligers zijn noodzakelijk in een solidaire samenleving, niet alles kan in een institutioneel of beroepsmatig kader met dezelfde energie in beweging komen. Nu, vrijwilligersengagement vind je overal, ook ter rechterzijde of voor dubieuze doeleinden, dus voilà, “de vrijwilliger” een redderscomplex toedichten wil ik zeker niet doen.”

Linda Smismans (MF Halle)

Waarom werd je vrijwilliger bij MF?

“Vanuit mijn politieke denkbeelden en mijn interesse voor kunst- en cultuurbeleid, sloot ik mij in de jaren tachtig van vorige eeuw aan bij de afdeling Dilbeek. De toenmalige directeur, Bernard Desmet, was er voorzitter en zijn begeestering voor het Masereelfonds deed de rest.”

Kunnen vrijwilligers de wereld veranderen?

“Vandaag meer dan ooit, is het belangrijk om als progressief cultuurfonds te wegen op het politiek-en maatschappelijk debat en dit door gebruik te maken van ons rijke aanbod aan auteurs, kunstenaars, artistieke projecten en begeesterende sprekers met een hart voor een rechtvaardige samenleving.”