Klimaatling wil aantonen dat klimaatverandering dikwijls de onderliggende motor is van andere redenen om te migreren. We kijken verder dan de krantenkoppen en de onheilspellende cijfers en leren de mensen kennen waar het over gaat. Geconfronteerd met hun persoonlijk verhaal begrijpen we dat iemand pas zijn thuis verlaat als er echt geen andere uitweg meer is.

Voorbij het wij-zij verhaal creëren we een klimaat waarin we ons niet langer blindstaren op de migratie zelf, maar kunnen we focussen op de oorzaken. Enkel door die aan te pakken zullen we tot oplossingen komen waar we allemaal beter van worden.

Klimaatling is een project van Masereelfonds.

In 2017 waren de gevolgen van catastrofes als tropische stormen, droogtes en overstromingen haast niet uit het nieuws weg te slaan. Klimaatverandering dwingt elk jaar miljoenen mensen op de vlucht, en dat zullen er in de toekomst enkel maar meer worden. Toch wordt de term ‘klimaatvluchteling’ niet erkend in asiel wetgeving.


Ik ben klimaatling.

Een niet erkend vluchteling.

Klimaatverandering is één van de

redenen waarom ik migreerde.


Een veranderend klimaat leidt steeds vaker en steeds meer tot rampen en ontberingen. Dit is des te meer het geval in het Globale Zuiden, waar droogtes, voedseltekorten, stormen en moessonregens het moeilijk, haast onmogelijk maken om te overleven. Migratie en vlucht vormen dikwijls een laatste uitweg.

Het Masereelfonds coördineert dit project en wordt hierbij ondersteund door vzw Humain, Voem vzw, Labo vzw, Vorming+ Gent-Eeklo, Migradapt/UA, De Centrale, Climate Trackers, Climate Express, 11.11.11., Anjer Producties.

Dit project wordt mogelijk gemaakt dankzij de steun van het Frame, Voice, Report subsidieprogramma van de Europese Unie.

Volg ons klimaatling project op:  www.klimaatling.be