Persbericht 14-09-2021: De Klimaatcoalitie komt terug met een grote klimaatmars op 10 oktober

De klimaatcrisis is een feit en ook in België nemen de extreme weersomstandigheden toe. Elke tiende graad opwarming is van belang en we moeten alles in het werk stellen om de schade te beperken. Na anderhalf jaar komt de klimaatbeweging uit haar kot met een grote klimaatmars in Brussel. Meer dan 80 organisaties uit het hele land doen mee, waaronder Greenpeace, 11.11.11, Oxfam, vakbonden, jeugd- en burgerbewegingen, … 

Aan de vooravond van een belangrijke Europese top en de grote klimaattop in Glasgow wilt de Klimaatcoalitie een krachtig signaal geven aan onze beleidsmakers. “De boodschap is simpel: wij vragen ambitieuze, solidaire en coherente maatregelen” legt Zanna Vanrenterghem, vice-voorzitter van de Klimaatcoalitie uit. “We hebben nood aan een Belgische Green New Deal en we stellen meer dan 100 concrete oplossingen voor om dit te bewerkstelligen”. 

Dit jaar heeft het extreme weer in België en overal ter wereld (overstromingen, bosbranden, hittegolven) al vele slachtoffers gemaakt en kostbare natuur verwoest. Er is doortastend beleid nodig om de gevolgen maximaal te beperken, te beginnen bij de meest kwetsbaren. Bovendien hebben de historische uitspraak van de Klimaatzaak en de publicatie van het nieuwe IPCC-rapport deze zomer een ongezien signaal gegeven om de oorzaken van klimaatverandering aan te pakken en het Belgische klimaatbeleid van koers te doen veranderen. 

De straffe klimaatacties van de voorbije jaren hebben de klimaatcrisis hoog op de politieke agenda geplaatst. Nu breekt de tijd aan voor politici om hun beloftes om te zetten in concrete actie” besluit Zanna Vanrenterghem. Het is broodnodig maar niet te laat.

De Klimaatcoalitie nodigt alle deelnemers uit om de gezondheidsmaatregelen zo goed mogelijk te respecteren wanneer ze zich naar het vertrekpunt begeven en meestappen in de mars. 

Voor meer informatie

  • Meer dan 100 politieke aanbevelingen voor een Belgische Green New Deal
  • Klimaatmars op zondag 10 oktober 2021
    • Start voorzien om 13u aan Brussel Noord. Eindevenement met speeches in het Jubelpark. Animaties onderweg met aandacht voor de verschillende klimaatthema’s zoals biodiversiteit, solidariteit, vrouwenrechten, …
    • Alle praktische info en updates via het Facebook evenement en de website

Persbericht 30-03-2021: De Klimaatcoalitie vraagt een Belgische “Green New Deal”

In de nasleep van de pleidooien van de Klimaatzaak, maakt de Klimaatcoalitie haar nieuw eisenpakket voor een Belgische “Green New Deal” bekend. Het bevat meer dan 100 aanbevelingen om een sociaal rechtvaardige klimaattransitie te bewerkstelligen in België.

Deze unieke Belgische coalitie, die vakbonden, jongerenorganisaties, milieu- en ontwikkelingsorganisaties en burgerbewegingen verenigt, stelt vandaag een brede waaier aan maatregelen voor om beleidsmakers te gidsen doorheen het immense werk dat nodig is voor de klimaattransitie. Het raakt aan alle domeinen: de Belgische verantwoordelijkheid op Europees en mondiaal niveau, de vereiste transformatie van de Belgische economie per sector, de financiering en een beter en meer participatief bestuur.   

Dankzij haar diversiteit en pluraliteit, verzekert de Klimaatcoalitie een breed sociaal draagvlak en reikt ze een transversale visie aan: één die het sociale aan het klimaatvraagstuk koppelt maar ook garantie biedt op economische welvaart voor iedereen. “Net als bij de huidige gezondheidscrisis, is een mondiale en solidaire aanpak van de klimaatcrisis onontbeerlijk” legt Lien Vandamme, woordvoerder van de Klimaatcoalitie, uit. “Dit is precies wat deze Belgische Green New Deal beoogt: een diepgaande transformatie om onze economie koolstofarm te maken  maar ook de kans aangrijpen om de samenleving eerlijker en gelijker te maken. Het één kan niet zonder het ander.”     

De publicatie van het nieuwe memorandum verschijnt enkele dagen na het einde van de pleitzittingen van de Klimaatzaak, die plaatsvonden van 16 tot 26 maart. “Deze reeks aanbevelingen vormen een logisch vervolg op wat er is aangekaart door de Klimaatzaak en kunnen als handleiding dienen voor onze politici”, verklaart Lien Vandamme. “De eisen van de 62.000 medestanders impliceren een drastische ommezwaai in het Belgische beleid. Wij reiken de handvaten aan om dit mogelijk te maken.

Meer informatie

Contact

Julie Van Houtryve – info@klimaatcoalitie.be – +32 484 65 28 57

Klimaatcoalitie

De Klimaatcoalitie is een nationale vzw die meer dan 80 organisaties (natuur en milieu, noord-zuid, vakbonden, jongeren en burgerbewegingen)verenigt rond klimaatrechtvaardigheid. Samen met al deze organisaties oefent het Masereelfonds mee druk uit op beleidsmakers om krachtige maatregelen te nemen en mobiliseren een breed publiek voor een klimaatvriendelijke en eerlijke samenleving. Meer info op www.klimaatcoalitie.be