Word één van de 25.000 mede-indieners van een burgerwet voor de regularisatie van mensen zonder papieren. Als de politici de wet niet willen veranderen zodat er duidelijke, eerlijke en permanente criteria voor regularisatie komen, dan zullen we zelf naar het parlement gaan om ons eigen wetsvoorstel in te dienen en zo het debat af te dwingen. Er moet dringend een einde worden gemaakt aan het huidige systeem van totale willekeur. Dat kan alleen met een rechtvaardige en humane wet, die respect toont voor de grondrechten en de waardigheid van individuen.

Een burgerwetsvoorstel is een mechanisme waarmee we ons eigen wetsvoorstel rechtstreeks in het federale parlement kunnen indienen.

Na 60 dagen hongerstaking, na het verzamelen van meer dan 46.000 handtekeningen voor de petitie We Are Belgium Too, na jaren van strijd voor waardigheid en betogingen die duizenden mensen samen brachten, is het duidelijk dat de regering helemaal geen een oplossing voor mensen zonder papieren wil vinden. Maar als het ons lukt om voor 17 mei 2022 25.000 handtekeningen van burgers te verzamelen, zal ons wetsvoorstel het eerste burgerwetsvoorstel zijn dat in het parlement wordt ingediend en publiekelijk behandeld. Zo zullen we het debat over de regularisatie van mensen zonder papieren kunnen forceren.

Maar daar laten we het niet bij. In het licht van de passiviteit van de federale regering en het verraad van de staatssecretaris, willen we politici laten zien dat velen van ons achter de regularisatie van mensen zonder papieren staan. Dus laten we overal, in onze organisaties, onze scholen en onze universiteiten, in onze theaters, onze culturele centra en in onze gemeenten, het debat op gang brengen en moties ondertekenen ter ondersteuning van de campagne om zo druk uit te oefenen op de partijen! Je kunt voorbeeldmoties op de site vinden, ze uitprinten, meenemen en laten stemmen!

Als politici de wet niet willen veranderen om duidelijke, eerlijke en permanente criteria in te voeren, zullen we naar het parlement gaan om ons eigen wetsvoorstel in te dienen en het debat af te dwingen.

Ondersteun In My Name met uw organisatie! We nodigen iedereen die betrokken wil zijn bij de beweging uit om deze motie voor te leggen en daarover te laten stemmen binnen hun organisatie. Door deze steunmotie te ondertekenen, willen we politici laten zien dat velen van ons de regularisatie van mensen zonder papieren verdedigen op basis van duidelijke, eerlijke en permanente criteria.

Een organisatie, een cultuurhuis, een gemeente, een universiteit die de motie heeft ondertekend is betrokken bij het burgerinitiatief door:

  • Zich uit te spreken voor een wetswijziging om duidelijke, permanente criteria vast te leggen die de fundamentele mensenrechten respecteren.
  • Zich ertoe te verbinden hun leden te mobiliseren om het voorstel van het burgerinitiatief te ondertekenen en de campagne op de sociale netwerken te delen
  • Burgers bewust te maken van de realiteit van mensen zonder papieren in België door een activiteit te organiseren. Wij kunnen u helpen bij het organiseren van een filmvoorstelling-debat, conferentie of workshop.

Alle info: https://inmyname.be/