PERSBERICHT

NIEUWE CAMPAGNE: MIDDENVELD VERENIGT ZICH IN DE STRIJD TEGEN EXTREEMRECHTS, VOOR EEN SOLIDAIRE SAMENLEVING

www.hetgrootverzet.org

Burgerbeweging Hart Boven Hard lanceert vandaag samen met een groep middenveldorganisaties een campagne ter ondersteuning van de brede strijd tegen extreemrechts. Een eerste actie is gepland op 28 februari in Antwerpen.

Fred Libert van Hart Boven Hard: “Het is al langer duidelijk: er beweegt een en ander in Vlaanderen en België. Je kan de krant niet openslaan, of er zijn berichten van opiniemakers, academici, syndicalisten,.. die hun bezorgdheid uiten over de opmars van extreemrechts. Wie in het middenveld of in de openbare sector werkt, ziet het al jaren: steeds meer mensen krijgen het lastig. Ze krijgen hun facturen moeilijker betaald, vinden geen fatsoenlijke woning, het regent ontslagen, en tegelijk wordt alles duurder en minder toegankelijk. Mensen zijn terecht boos hierover. Wij geloven net als zij dat het anders moet en kan, beter. Daarom willen wij de inspanningen van uiteenlopende bewegingen bundelen, bondgenoten bij elkaar brengen, en duidelijk maken dat we met velen zijn die zeggen ‘tot hier en niet verder’.

Ludo Segers is al vele jaren actief bij antiracisme-beweging Hand in Hand en was al actief in de jaren 1990, na zwarte zondag. Ook hij vindt het hoog tijd voor een ‘groot verzet’. “Het moet gedaan zijn met mensen tegen elkaar op te zetten. Steeds meer politici maken de mensen wijs dat migranten, mensen op de vlucht, werkzoekenden, langdurig zieken, etc. de schuld zijn van alles wat scheef loopt. Dat klopt natuurlijk niet, zij zijn net de eerste doelwitten van de afbraakpolitiek, niet de makers ervan. Gelukkig zien we ook een tegenbeweging opstaan, mensen die verontwaardigd reageren op racistisch beleid , actiegroepen die opkomen voor een menswaardige behandeling van vluchtelingen, sportclubs en jeugdorganisaties die in actie komen tegen haat en racisme, dat geeft me hoop.”

Kim De Weerdt van de Nederlandstalige Vrouwenraad: “ook op het vlak van gender en vrouwenrechten zien we het gevaar van extreemrechts. De ervaringen in Polen en Hongarije leren ons dat de ruk naar extreemrechts gepaard gaat met een vrouw-aan-de-haard beleid en het terugschroeven van de rechten van holebi’s en transpersonen. Als koepel van vrouwenorganisaties volgen we al meerdere jaren hoe extreemrechts de aanval inzet op alles en iedereen die gendergelijkheid nastreeft. We zijn dan ook tevreden met dit initiatief, het betekent ook voor ons werk een versterking.”

Het Groot Verzet wil inderdaad breed gaan, van de klimaatbeweging tot armoedeorganisaties. Van de vakbonden tot kunstenaars en academici. Katrien Verwimp van ACV: “samen staan we gewoonweg sterker. We zijn met velen die een socialer en warmer beleid willen, dat gaan we laten zien. Wij voeren campagne rond koopkracht, want dat is waar mensen wakker van liggen met de stijging van prijzen van voeding, huisvesting en energie. De lonen en de sociale bescherming van mensen moeten beter, en daar moeten we samen voor opkomen. We geloven dat mensen in Vlaanderen geen extreemrechts beleid willen, maar wel een sociaal beleid waarbij hun rechten gegarandeerd worden.”

Het Groot Verzet roept op om op 28 februari naar Antwerpen te komen, en daar met zoveel mogelijk mensen een driehoek te vormen op de Groenplaats. Fred Libert: “We starten met een driehoek in Antwerpen, er volgen daarna nog vele acties over heel Vlaanderen. Zo zullen we laten zien dat we met velen zijn.”

CONTACT:

Fred Libert (0475547289) & Sarah Scheepers (0498515252)

Home – Het Groot Verzet

info@hetgrootverzet.org