– dinsdag 26/11. Actie bij Wouter Beke tegen de besparing op SAM en sociaal werk. https://bit.ly/2OTYTBF

– woensdag 27/11. De Vlaamse regering wil woensdag al het middenveld muilkorven. Actie HART BOVEN HARD bij het Vlaams parlement: https://www.facebook.com/events/509989092930520/

– donderdag 28/11. De kunstensector protesteert bij het Vlaams parlement: https://www.facebook.com/events/s/protest-flemish-parliament/2411535038968607/

– maandag 2/12 tot 5/12. ‘Vuurwerk’! Actieweek van het middenveld. Check http://vuur-werk.vlaanderen/

– donderdag 5/12. Alle verzet komt samen om 15u op het Martelarenplein voor een ‘knalmoment’, op uitnodiging van iedereenVRT. Check https://www.facebook.com/events/582793795594607/