Aktief is het ledenblad van het Masereelfonds en terzelfdertijd een volwaardig tijdschrift. Het handelt over maatschappelijke vraagstukken en ook over kunst. Het bevat opiniestukken en ook een volledige agenda van onze activiteiten.
Aktief verschijnt vier keer per jaar.
Proefnummers zijn altijd gratis ter beschikking.