Op 2 april bezochten we Charleroi met Pascal Verbeken. We maakten kennis met deze stad, die moet vechten tegen verval en hoopt op een betere toekomst.

Op 22 mei bezochten we de tentoonstelling van GAL in het imposante gebouw van de Prevoyance Sociale in Tombeek/Overijse met de enthousiaste gids Johan Wambacq.

Op 24 september was er de ledendag in het Teirlinckhuis te Beersel.

Op 1 oktober maakte we een zeer gesmaakte uitstap naar Guise (Noord Frankrijk)met een reisbus onder de veelzeggende naam ‘dagtrip naar Utopia’. We maakten kennis met een sociaal experiment uit de 19de  eeuw, waarbij  een verlichte patroon niet alleen moderne huisvesting voorzag voor zijn arbeiders maar zijn bedrijf ook omvormde tot een coöperatieve.

Op 3 november organiseerden we een gespreksavond met de politiek filosoof Eric Corijn onder de veelzeggende titel: ’Kan activisme de wereld redden?’ Een zelfondervraging over wat we moeten en kunnen doen om deze wereld rechtvaardiger te maken.

En tenslotte, op  4 en 5 november organiseerden we verschillende workshops: behangen voor de vrede onder leiding van Toos Van Liere. De deelnemers konden op behangpapier posters maken rond vrede en oorlog, die dan later de stad versierden in het kader van de Novemberwereldmaand.