EU en België: medeplichtig aan de VS-blokkade tegen Cuba!
De Coördinatie voor de opheffing van de blokkade tegen Cuba richt haar nieuwe campagne naar onze Europese en Belgische politici. Immers, de VS-blokkade tegen Cuba laat zich ook hier voelen en dat laten onze politici gebeuren!

De EU en de VS blokkade tegen Cuba, hoe zit dat?
De economische blokkade van de Verenigde Staten tegen Cuba is nog steeds van kracht en beknot sterk de ontwikkelingskansen van het Cubaanse volk. De sancties verstoren ook de normale relaties tussen Europa en Cuba.
Een paar voorbeelden:
– Een Belgische solidariteitsorganisatie met Cuba kon na orkaan Irma geen noodhulpfondsen overmaken naar haar Cubaanse partner.
– Een Belg wilde een vakantiewoning in Cuba huren via een internationale verhuurwebsite, maar kreeg het antwoord dat de VS-blokkade dit verbiedt.
– Farmaceutische bedrijven die ook relaties of plannen hebben met de VS, gaan geen wetenschappelijke samenwerking met Cuba aan uit vrees voor een monsterboete opgelegd door de VS.

Federica Mogherini, de hoge EU- vertegenwoordigster voor buitenlandse aangelegenheden, in 2018: “De EU kan niet toestaan dat Europese bedrijven schade ondervinden van dergelijke unilaterale maatregelen. De Europese landen zullen zich verder inzetten om hieraan een einde te stellen”. Europa beschikt reeds sinds 1996 over een wettelijk kader om op te treden. Artikel 5 van Verordening 2271/96 verbiedt privépersonen en bedrijven om bevelen of regels op te volgen die voortvloeien uit de illegale blokkadewetten; artikel 9 verplicht elke lidstaat ertoe om in het geval van overtredingen sancties te bepalen. Alleen blijft dit alles dode letter ….

Teken de petitie! www.stopdeblokkade.be www.nonaublocus.be www.noalbloqueo.be
EU en België: medeplichtig aan de VS-blokkade tegen Cuba

Aan de Belgische parlementsleden,

De illegale blokkade van de Verenigde Staten tegen Cuba duurt nu al bijna 60 jaar. Vorig jaar kostte de blokkade de Cubanen ruim 4,3 miljard dollar, geld dat ze niet kunnen investeren in sociale en economische ontwikkeling.
De blokkade belemmert de normale economische en humanitaire samenwerking, ook tussen Cuba en Europa. De Europese Unie en België vinden de blokkade onwettig en achterhaald, maar blijven toelaten dat de VS bedrijven en personen die met Cuba zaken doen, bestraft. Dit kan niet langer!

GEEN WOORDEN MAAR DADEN!
Aan de Europese Commissie en Belgische regering vragen we:
– Neem concrete initiatieven tegen de negatieve gevolgen van de blokkade voor Cuba en voor Europa.
– We vragen aan de Europese Commissie dat ze haar eigen wettelijk kader* toepast om Europese bedrijven, ngo’s en burgers rechtszekerheid te bieden tegen mogelijke sancties vanwege de VS
De middelen zijn er, de politieke wil om door te zetten ontbreekt.

* wettelijk kader : Verordening 2271/96 van de Europese Raad