Het Turkse AKP-regime is samen met zijn milities op 20 januari een oorlog gestart tegen Afrin, een enclave in Noord-Syrië met een democratisch, multicultureel en gendergelijk zelfbestuur. Afrin heeft de Turkse staat nooit bedreigd. Als gevolg van deze agressie zijn er al tientallen burgerdoden en -gewonden gevallen. Afrin behoorde tot een van de rustigste gebieden in Noord-Syrië en was een veilige plek voor honderdduizenden vluchtelingen uit andere delen van de Syrische staat.

De bevolking van Afrin en de vele aanwezige vluchtelingen zijn het slachtoffer van een pervers geopolitiek spel van de Turkse staat en de internationale en regionale machten. Nochtans hebben eenheden van de Syrische Democratische Strijdkrachten en de Koerdische Zelfbeschermingseenheden met internationale steun de zogenaamde Islamitische Staat uit Noord-Syrië verdreven. Nu worden ze aan hun lot overgelaten.

We vragen aan België, de EU en de internationale gemeenschap om:

– de oorlog van het Turkse regime te veroordelen

– de wapenhandel met Turkije stop te zetten

– dringend maatregelen te nemen die een einde maken aan de vijandelijkheden en leiden tot de terugtrekking van de Turkse troepen

– diplomatieke initiatieven op te starten die resulteren in een duurzaam bestand en politieke onderhandelingen

– de vrijheid van meningsuiting en vereniging in de Turkse staat te helpen garanderen

Ondertekenaars:

1. Vrede vzw
2. Koerdisch Instituut vzw
3. Vredesactie
4. Info-Turk
5. FOS – Socialistische Solidariteit
6. Masereelfonds
7. Victoria DeLuxe
8. Rojava Solidarity – Kobane is niet alleen
9. Solidarity For All
10. Soroptimisten
11. ‘t Uilekot vzw
12. Ateliers du Soleil
13. vzw Werkgroep Vluchtelingen Gent
14. LABO vzw
15. EODP (European Observatory for Democracy and Peace)
16. Armenian National Committee of Belgium, CDCA Belgique
17. Association des Arméniens Démocrates de Belgique
18. Centre communautaire laïc juif David Susskind (CCLJ)
19. Institut Assyrien de Belgique
20. Institut kurde asbl
21. Nav-Bel
22. HDP
23. HDK-België (Democratic Congress of the Peoples)
24. Volkshuis/Halk Evi/Mala Gel
25. SKB (Socialistische Vrouwen Unie)
26. Linkse Socialistische Partij (LSP)
27. Actief Linkse Studenten (ALS)
28. SAP – Gauche anticapitaliste
29. VSB (Vlaams Socialistische Beweging)
30. LEF (Links Ecologisch Forum)
31. Secours Rouge
32. VRAK Aktie Vredesbelasting
33. Hugo Van Rompaey, Honorary Senator
34. Jo De Leeuw, activiste
35. Willy Kuijpers, ere-Vlaams Volksvertegenwoordiger
36. Jean Pierre Cravatte
37. Isabelle Rossaert (PEN Vlaanderen)
38. Orhan KILIÇ Koerdische activist
39. Karin Verelst, filosofe, VUB
40. Robrecht Vanderbeeken, acod cultuur
41. Saddie Choua, sociologe, activiste, kunstenares
42. Peter Terryn, activist
43. Niko Buiten, Haarlem (Nederland) Email: nikobuiten@online.nl
44. Filip De Bodt Gemeenteraadslid LEEF! Herzele
45. Willy Mebis Genk Vrienden Welat Grnk
46. Driessen Helena Genk idem
47. Peter van Wetter, verpleegkundige
48. Kariane Westrheim, Professor University of Bergen, Norway, Chairperson EUTCC
49. Ramon Emmaneel, Activist
50. Mas Atcheba
51. Ludo De Witte, auteur
52. Egbert Rooze, doctor theologie en activist
53. Willem Cartigny, Utrecht, Ned.
54. Marcello Devondel
55. Olivier Stein, Lawyer, Progress Lawyers Network
56. Rachid Moumni, Amazigh activist