4 jun 2024

Solidair voor autonomie: Resolutie over het belang van de autonome rol van sociaal-culturele organisaties en amateurkunstenkoepels

Op de Algemene Vergadering van De Federatie op 26 april 2024 keurden de lidorganisaties unaniem een resolutie goed die aan de nieuwe Vlaamse regering vraagt om onverkort in te zetten op vrije en autonome organisaties in het sociaal-cultureel werk en de amateurkunsten.

Aanleiding? De afgelopen maanden laaide het debat rond het civiel perspectief van sociaal-culturele organisaties op. Zowel amateurkunstenorganisaties als sociaal-culturele organisaties getuigden de voorbije maanden over het onder druk staan van hun autonome rol op verschillende manieren. Hun inhoudelijke keuzes, hun strategieën, hun doelgroep of aard van hun werking. Het noopte tot een sectorbrede solidariteit en een gedragen standpunt vanuit de sectoren sociaal-cultureel werk en amateurkunsten.

Lees de resolutie integraal via de website van De Federatie.