Na de klimaatacties en de klimaatbetoging organiseerden de Halse scholieren een eigen klimaatconferentie. Leerlingen van het Heilig Hart&College en van het Koninklijk Atheneum namen deel. Voor een rollenspel kropen leerlingen in groepjes in de huid van een aantal landen.

Zo waren er leerlingen die terughoudende landen vertegenwoordigden zoals Amerika en Rusland, of West-Europese landen met hoge klimaatambities. Andere leerlingen moesten zich inleven in de situatie van oliestaten als Koeweit of Saudi-Arabië die belang hebben bij het behoud van fossiele brandstoffen. Nog anderen vertegenwoordigden eilanden die dreigen te verzwelgen door de opwarming van de aarde maar zelf weinig financiële slagkracht hebben, terwijl ook sterke groeiers als China en India hun groei liever niet te veel beperkt zien. Dit leidde tot pittige debatten waarbij leerlingen zelf de verschillende klokken moesten laten luiden.

‘We vonden dit een zeer interessant project omdat de leerlingen verplicht werden om zich in te leven in de situatie van anderen’, zegt Linda Smismans van het Masereelfonds. ’Het deed hen inzien dat overleg nodig is en dat er aan alles verschillende kanten en meningen zijn. Leerlingen leren in debat te gaan, te spreken voor een groep en empathisch te denken.’

‘We vonden het zelf een verrijkende ervaring’, reageren de jongeren. ‘We blijven er uiteraard van overtuigd dat er iets moet gebeuren voor het klimaat, maar dit rollenspel laat ons toe om het klimaatdebat op mondiaal vlak genuanceerder te volgen en beter te begrijpen waarom sommige landen anders denken dan wij in West-Europa.’ (idh)