Wij, de ondertekende organisaties en individuen, maken ons ernstig zorgen over de toenemende repressie in Turkije. Na de mislukte staatsgreep van 15 juli 2016 breidde de vervolging van (echte of vermeende) critici van het Turkse regime zich razendsnel uit naar alle geledingen van de samenleving. Meer dan honderdduizend mensen werden ontslagen, een gelijkaardig aantal mensen werd aangehouden of opgesloten in de gevangenis en een onbekend aantal mensen zag zijn of haar eigendommen in beslag genomen worden. De grondwetswijzigingen die Turkije in een presidentieel systeem zullen veranderen, zullen ondertussen steeds meer macht concentreren in de handen van één persoon, de Turkse president.

Onder de noodtoestand worden fundamentele vrijheden drastisch ingeperkt, zoals de vrijheid van vergadering en de persvrijheid. De Turkse autoriteiten verbieden stakingen en demonstraties en dwongen meer dan 180 media te sluiten. Geen enkel land ter wereld heeft zoveel journalisten in gevangenis zitten als Turkije. De repressie tegen de academische wereld begon al begin 2016 met de vervolging van meer dan duizend academici die een petitie hadden getekend om de oorlog in de Koerdische regio te stoppen. Na de couppoging volgde een grootschalige zuivering van het hele onderwijssysteem. In het nieuwe schoolcurriculum werd de evolutietheorie geschrapt en vervangen door extra lessen over de islam en de jihad.

Ook de politieke oppositie kreeg het hard te verduren, waarbij de pro-Koerdische Democratische Partij der Volkeren het eerste doelwit werd. Beide covoorzitters, verschillende parlementsleden en enkele duizenden HDP-leden zitten in de gevangenis. In het Koerdische zuidoosten namen de Turkse autoriteiten gemeentebesturen over door verkozen burgemeesters te vervangen door regeringsgetrouwen. Dit terwijl de hernieuwde oorlog in het zuidoosten hele steden tot puin herleidde en meer dan een half miljoen mensen dakloos maakte.

De rechterlijke macht werd eveneens hard getroffen. De dag na de couppoging werden meer dan tweeduizend rechters en openbare aanklagers geschorst, een aantal dat nadien nog toenam. Ook advocaten worden gearresteerd, vooral wanneer ze degenen die geviseerd worden tijdens de zuiveringen verdedigen. Door het gebrek aan een onafhankelijke rechterlijke macht, komt de rechtsstaat in het gedrang en hebben vervolgden geen kans op een eerlijk proces.

Ook binnen de administratie, het leger en de politie werden duizenden mensen weggezuiverd. Bedrijven worden gesloten, hun eigendommen aangeslagen. Tot slot delen ook mensenrechtenorganisaties, organisaties uit de civiele samenleving en vakbonden in de klappen. Zelfs Amnesty International zag haar lokale directeur en personeelsleden gearresteerd worden. De zuiveringsacties zorgen voor onnoemelijk leed. Families worden gescheiden van hun dierbaren. De ontslagen personen verliezen vaak niet enkel hun inkomen maar ook hun eigendommen, waardoor hele families tot armoede veroordeeld worden en al verschillende getroffenen zelfmoord pleegden.

Wij, de ondertekenaars, willen een breed solidariteitsnetwerk uitbouwen met iedereen die te lijden heeft onder de repressie in Turkije. We ondersteunen de acties en campagnes van verschillende organisaties en individuen tegen de huidige politieke en sociale onrechtvaardigheden in Turkije. En wevragen alle democratische politieke krachten en instituties om druk uit te oefenen op de Turkse regering om:

– de onmiddellijk vrijlating te verkrijgen van iedereen die enkel en alleen vervolgd wordt omwille van zijn of haar mening, geloof of politieke overtuiging

– te garanderen dat beklaagden een eerlijk proces krijgen en

– jobs, goederen en tegoeden terug te geven aan allen die onterecht slachtoffer werden van de zuiveringsacties

 

Wij, de ondertekenaars, willen ons inzetten voor een democratisch Turkije waarin:

– de noodtoestand wordt opgeheven

– de militaire operaties stoppen en vervangen worden door een politiek proces om tot een vreedzame oplossing te komen voor de “Koerdische kwestie” en waarin slachtoffers van de oorlog vergoed worden en oorlogsmisdaden niet onbestraft blijven

– een democratische grondwet de scheiding der machten respecteert

– mensenrechten en fundamentele vrijheden gerespecteerd worden, waaronder persvrijheid, vrije meningsuiting, vrijheid van vergadering, academische vrijheid, godsdienstvrijheid, vrijwaring van foltering, recht op leven, recht op een eerlijk proces, vrijwaring van arbitraire detentie, het recht om deel te nemen aan de politieke besluitvorming, vakbondsrechten, sociale rechten, vrouwenrechten, LGBT-rechten, …

– volkenrechten gerespecteerd worden en waarin de verschillende etnisch-religieuze bevolkingsgroepen hun eigen taal kunnen spreken, hun eigen cultuur en geloof kunnen beleven en hun eigen vertegenwoordigers mogen kiezen