Wereldwijde investeringen in kernwapens nemen nog toe, en banken in België surfen mee op deze trend en investeren samen meer dan 16 miljard dollar!
Vandaag verschijnt een nieuw internationaal rapport ‘Don’t Bank on the Bomb 2018’. Dit rapport legt bloot welke financiële instellingen investeren in kernwapenproducenten (cijfers van 2017 (*)).
Ook banken die in België actief zijn, of in België hun hoofdzetel hebben, investeren massaal in de productie en onderhoud van kernwapens voor in totaal 16,16 miljard dollar, een stijging van 10%! De Belgische Coalitie tegen Kernwapens en Fairfin eisen dat financiële instellingen in ons land kernwapens schrappen uit hun investeringsbeleid, in lijn met het nieuwe VN-kernwapenverbod dat ondubbelzinnig kernwapens verbiedt.
Dit gebeurt in een context van een nieuw VN-kernwapenverbod dat expliciet de assistentie bij de productie van kernwapens verbiedt en een nieuwe kernwapenwedloop die reeds gestart werd onder president Obama en verder opgepookt wordt door de beleidsmakers van de VS, UK, Rusland en Noord-Korea. Als gevolg van deze wapenwedloop stijgen de investeringen in vergelijking met het vorige rapport (cijfers van 2016) met 81 miljard dollar. In 2017 wordt door 329 financiële instellingen uit 24 landen in totaal zo’n 525 miljard dollar geïnvesteerd in kernwapenproductie. Het merendeel van dat geld ging in hoofdzaak naar 20 kernwapenbedrijven.
Belgische situatie:
BNP Paribas, ING en Deutsche Bank zijn de grootbanken in ons land die samen miljarden investeren in kernwapens. BNP PARIBAS investeert $ 8,601 miljard, een daling ten opzichte van vorig jaar ($ 9 miljard). Deutsche Bank stelt $ 6,62 miljard ter beschikking, een significante stijging tov vorig jaar ($ 5,15 miljard). ING stelt nu $ 895 miljoen ter beschikking, dat is bijna een verdubbeling ten opzichte van vorig jaar ($ 457 miljoen)!.
Wat betreft de banken met een hoofdzetel in België staat KBC Groep in het rapport met haar lening aan Serco (betrokken bij de onderhoud en productie van Britse kernwapenarsenaal), die daalt naar $ 45 miljoen (vorig jaar nog $ 117 miljoen). Dit jaar duikt voor het eerst Bank Degroof Petercam op in het rapport. Deze Belgische vermogensbeheerder investeert $ 16 miljoen in Fluor (Fluor beheert een kernwapensites in de VS).
Triodos is de enige bank in België die ondubbelzinnig (kern)wapens uit haar investeringsbeleid sluit en prijkt in de ‘Hall of fame’. Vdk bank staat bij de betere spelers in de ‘Runners-up’-lijst, de bank wordt gefeliciteerd met haar restrictief kernwapenbeleid, maar heeft nog werk aan het sluiten van achterpoortjes. Ook BNP Paribas, ING en KBC staan bij de ‘Runners-Up’ omdat ze een financieel beleid hebben ten aanzien van kernwapens, maar deze zijn duidelijk niet afdoende, gezien hun enorme investeringen in kernwapens.
Lichtpuntje:
Sinds de goedkeuring in juli 2017 van een nieuw VN-kernwapenverbodsverdrag dat kernwapens ondubbelzinnig verbiedt, zijn er dertig financiële instellingen gestopt met investeren in kernwapens. Pensioenfondsen lijken daarbij de toon te zetten: het Noorse overheidspensioenfonds (het tweede grootste pensioenfonds ter wereld met een totaal vermogen van $ 1037 miljard (€ 840 miljard) en het Nederlandse pensioenfonds ABP (het vijfde grootste pensioenfonds ter wereld met een vermogen van $ 500 miljard (€ 405 miljard) kondigden aan kernwapenproducenten uit hun investeringsbeleid te schrappen. ABP verwees hiervoor expliciet naar het nieuwe VN-kernwapenverbod. “Waarop wachten de grote banken nog om te desinvesteren, nu kernwapenproductie illegaal wordt? ”, stelt Willem Staes van Pax Christi Vlaanderen.
Opvallend:
– Alle grootbanken actief in België staan opnieuw in het rapport met samen een duizelingwekkend groot bedrag van $ 16,16 miljard aan investeringen in kernwapens, een stijging van 10% tov vorig jaar! Het is duidelijk dat de grootbanken meesurfen op de nieuwe nucleaire investeringen. De vraag is of de spaarders bij de grootbanken op de hoogte zijn van deze investeringen? De financiële instellingen verdienen geld aan de nieuwe kernwapenwedloop en BNP Paribas spant daarbij in ons land opnieuw de kroon.
– Het is frappant dat de Belgische Staat, de grootste aandeelhouder van BNP Paribas (7,7% van de aandelen) én met een bestuurderszitje in Parijs, dit zomaar laat passeren. “Als de Belgische overheid haar plicht tot kernontwapening serieus neemt, dan moet ze haar verantwoordelijkheid nemen. Minister Van Overtveldt moet dit kernwapenbeleid binnen BNP Paribas laten bijsturen”, zo stelt Pieter Teirlinck van Vrede vzw. Van het brutodividend van meer dan 290 miljoen euro dat de Belgische staat dit jaar incasseert, is er zonder twijfel een deel afkomstig van de winst gehaald uit een nieuwe kernwapenwedloop die de wereld verafschuwt.
– De lening van KBC aan SERCO is significant gedaald volgens het nieuwe rapport, dat lijkt op het eerste gezicht goed nieuws. ’Aangezien het beleid ten aanzien van kernwapens niet strenger is geworden is dit echter waarschijnlijk enkel te wijten aan een lening aan SERCO die afgelopen is. Het is dus niet uitgesloten dat er in de toekomst nieuwe kernwapeninvesteringen kunnen gebeuren’, zo stelt Sebastien Mortier van Fairfin.
– De Belgische vermogensbeheerder Bank Degroof Petercam is nieuw in het rapport. Is dit een bewuste investering in kernwapens, of is dit een illustratie van de noodzaak aan een transparanter en ondubbelzinnig investeringsbeleid?
Het rapport wordt vandaag door PAX en Nobelprijswinnaar ICAN voorgesteld in New York, tijdens een tour langs financiële instellingen.
“Als u zich afvroeg wie er geld verdient aan Donald Trump’s nucleaire dreigementen, dan vindt u in dit rapport het antwoord “, stelt de directeur van ICAN Beatrice Fihn. “Deze bedrijven staan erop om geld te verdienen met de meest vernietigende massavernietigingswapens die er bestaan. Zij stellen de toekomst en de veiligheid van de mensheid op het spel, terwijl ze hun winsten tellen.”
Banken desinvesteer en voer een ondubbelzinnig beleid!
Ondergetekenden roepen financiële instellingen in ons land op onmiddellijk te desinvesteren en kernwapens te schrappen uit hun investeringsbeleid, in lijn met het nieuwe VN-kernwapenverbod dat ondubbelzinnig elke vorm van assistentie bij kernwapenactiviteiten verbiedt.
Laat ook van je horen: https://www.dontbankonthebomb.com/tweet-to-your-financial-institution/
Het volledige rapport: https://www.dontbankonthebomb.com/2018-report/

(*) Belangrijke opmerking i.v.m. de cijfers: het betreft hier enkel leningen of investeringen die minstens 0,5% van de totaal uitstaande lening of investering betreft. Investeringen lager dan 0,5% worden niet vermeld.