Het Masereelfonds wil klimaatvluchtelingen een gezicht geven. In 2018 zullen we ons toespitsen op het thema klimaatmigratie en klimaatvluchtelingen, een onderwerp waarvan het belang in de nabije toekomst enkel zal toenemen. En dit terwijl er tot op heden nog geen juridisch statuut bestaat voor deze groep mensen. We willen met deze campagne in eerste instantie informeren en sensibiliseren, vanuit een mede-menselijk perspectief.
Klimaatverandering is realiteit: meer en meer orkanen van ongekende omvang, aanhoudende droogte, extremere winters en zomers, moessonregens,…om slechts enkele gevolgen op te sommen. Dramatische gevolgen voor velen onder “ons”.  Mensen uit het zuiden lijden er het zwaarst onder. Het is een belangrijke factor die bijdraagt aan instabiliteit in de regio. Met (interne) migratie als dwingend gevolg.
Wil je meer te weten komen over dit project, stuur ons dan een mailtje.