4 dec 2019

Lidmaatschap 2020

Lidmaatschap 2020! Hernieuw je lidmaatschap of word lid van het
MASEREELFONDS

Het Masereelfonds herkent zich in het linkse gedachtegoed en de strijd voor maatschappelijke verandering, emancipatie en culturele ontplooiing. Kritisch, progressief en onafhankelijk. Ons lidmaatschap is nooit vrijblijvend.  Je maakt deel uit van een vereniging, draagt bij tot haar missie en doelstellingen, je hebt er een stem. En we ontmoeten je graag op onze activiteiten.

Een lidkaart kost :

  • € 25 per kalenderjaar
  • € 15 voor vervangingsinkomens en studenten
  • € 10 voor elk bijkomend lid onder hetzelfde dak
  • € 40 voor een steunend lid

Je geniet van de volgende voordelen :

  • ledenkorting op quasi alle activiteiten
  • ontvang 4 keer per jaar het ledenblad Aktief
  • korting op een selectie boeken
  • 10% korting op een verblijf in hostel Snuffel en Peace Village of camping De Lombarde en Groeneveld. Meer info op de respectieve websites.
  • Zorgt er mede voor dat het MF minder afhankelijk is van overheidssubsidies

Storting op BE85 5230 8056 1306. Met als vermelding: ‘lid’ + je naam of de namen van leden waarvoor je betaalt. Een lidkaart is geldig tot het einde van het lopende kalenderjaar. Stuur ons jouw e-mailadres, dan ontvang je onze up-to-date nieuwsbrieven.

Een gift doen om onze werking te steunen is ook mogelijk. Giften van ten minste 40 euro zijn fiscaal aftrekbaar met een belastingvermindering van 45% op het geschonken bedrag. Wij bezorgen je daarvoor een fiscaal attest. Giften kun je doen op de rekening van het Masereelfonds bij Triodos Bank: BE41 5230 8077 5110. Schrijf als vermelding: ‘gift’, gevolgd door het jaartal. Schrijf vooral geen andere vermeldingen! Jouw gift mag wettelijk geen enkel voordeel opleveren. Zij telt dus niet als lidmaatschapsbijdrage!

OPROEP

Het Masereelfonds wil uitbreiden en verjongen. Maak een nieuw lid of sympathisant en bezorg ons zijn/haar (email)adres.

CONTACT

www.masereelfonds.be

02/502 38 80

info@masereelfonds.be