De erfenis van 1947: Geboorte en toekomst van de huidige wereldordening

Yannis Skalli-Housseini & Luk Van Langenhove 

Dit boek vertelt het verhaal van 1947, een vergeten scharnierjaar waarin zich een wereldordening kristalliseerde die gedurende decennia onze wereldpolitiek zou bepalen. Gebruik makend van uiteenlopende historische bronnen, waaronder memoires van de belangrijkste protagonisten, dagboeken van burgers, krantenverslagen en vrijgegeven CIA-documenten, brengen de auteurs een meeslepend relaas van een ongelooflijk boeiend jaar. Ze volgen daarbij het ritme van de seizoenen, want niet alleen de handelingen van leiders en burgers bepaalden het lot van 1947. Ook de weersomstandigheden in Europa speelden een belangrijke rol. De wereld van 1947 reikt een aantal inzichten aan om de turbulente wereld van vandaag beter te begrijpen. Dit boek presenteert dus een terugblik om vooruit te kunnen kijken. Anders gezegd, wat blijft er nog over van de erfenis van 1947

Yannis Skalli-Housseini is FWO-doctoraatsonderzoeker verbonden aan het departement geschiedenis van de VUB.

Luk Van Langenhove is als hoogleraar verbonden aan de Brussels School of Governance van de VUB.

Leden van het Masereelfonds kunnen het boek ‘De erfenis van 1947‘ bestellen aan €30. i.p.v. €35. Stuur een mailtje naar info@masereelfonds.be met vermelding van ‘De erfenis van 1947’, voor 1 september 2023.