Van zaterdag 18 juli tot en met zondag 26 juli is er telkens vanaf 14 uur een debat over een brandend maatschappelijk thema. De debatten zullen professioneel worden gestreamd, live en ook later nog te bekijken voor een beperkte duur. In de zaal is er geen publieke aanwezigheid voorzien. Op de pagina www.gentsefeestendebatten.be is er voor elke dag het thema met overzicht van de debaters én de streaminglink te vinden.

PROGRAMMA

Zaterdag 18 juli 2020 om 14 uur
België na ‘corona’: op weg naar een andere wereld of business as usual ?

Moderator: Eric Goeman (dwarsligger en de kartrekker van de Gentse Feesten Debatten)
Panel: Walter Zinzen (opiniemaker MO magazine); Rik Van Cauwelaert (opiniemaker De Tijd); Meyrem Almaci (voorzitter GROEN); Peter Mertens (voorzitter PVDA); Anja Van Robaeys (volksvertegenwoordiger SP.A); Angeline Van Den Rijse (voorzitter Algemene Centrale ABVV Oost-Vlaanderen); Ikrame Kastit (Co-coördinator Uit De Marge vzw, netwerk voor jeugdbeleid en jeugdwelzijnswerk); Dominique Willaert (artistiek leider Victoria Deluxe; auteur “Laten we beginnen”)

Zondag 19 juli 2020 om 14 uur
Coronavirus: algemene repetitie voor de klimaatverandering die komt?

Moderator: Matthias Lievens (docent filosofie KU Leuven)
Panel: Anuna De Wever (klimaatactiviste, één van de trekkers van de schoolstakingen voor het klimaat; onder voorbehoud), Matthias
Bienstman (beleidscoördinator BBL), Maïka De Keyzer (professor geschiedenis KU Leuven), Anneleen Kenis (postdoctoraal onderzoeker KU Leuven, onder voorbehoud), Maarten Boudry (Etienne Vermeersch Leerstoel, UGent)

Tal van kritische deadlines werden al gemist, en ondanks corona bereiken de CO2-emissies nieuwe records. De EU maakt van
klimaatverandering een speerpunt, de Belgische en Vlaamse regeringen blijven ver achter. De pandemie doorklieft de klimaatpolitiek, en kan deze versnellen, maar ook belemmeren. Hoe kunnen we de huidige situatie aangrijpen om een sprong in de goede richting te maken?

Maandag 20 juli 2020 om 14 uur
Identiteit vandaag: meer dan een onverwerkt verleden?

Moderator: Charlotte De Kock (onderzoeker UGent)
Panel: Regina Sluszny (ondervoorzitter ‘Het Ondergedoken kind’ en voorzitter van het ‘Forum der Joodse Organisaties’), Jan Dumolyn
(professor Geschiedenis Universiteit Gent), Bambi Ceuppens (Senior Researcher en curator hedendaagse Afrikaanse kunst in het KMMA,
docente KASK en Sint Lucas Antwerpen), Vincent Scheltiens (postdoctoraal onderzoeker in de geschiedenis, Universiteit Antwerpen), Christophe Busch (directeur Hannah Arendt Instituut), Anya Topolski (professor Radboud Universiteit Nijmegen , Oprichter ‘een andere joodse stem’), Stella Nyanchama (Hand in Hand vzw, coördinatie NAPAR Coalitie)

Welke rol speelt het verleden als het gaat over identiteit vandaag? Op de achtergrond van Black lives matter, praktijktesten en de ophef rond wat een museum ‘behoeft’ te zijn, gaat dit gesprek over hoe de geschiedenis van Afrikaanse diaspora enerzijds en de holocaust anderzijds gerepresenteerd (kunnen) worden. We onderzoeken kritisch hoe individuele en collectieve identiteit al dan niet gevormd wordt door dit verleden.

Dinsdag 21 juli 2020 om 14 uur
Van economische crisis naar economische crisis.

Is er na de coronapandemie en 10 jaar na de financiële crisis ruimte voor een alternatieve economische politiek
Moderator: Karim Zahidi (filosoof UA/UGent, voorzitter Masereelfonds)
Panel: Ewald Engelen (hoogleraar financiële geografie, Universiteit Amsterdam), Koen Schoors (prof. Economie, Universiteit Gent), Nathalie Vallet (prof. Economie, strategisch management en organisatie van de publieke sector en de sociale en solidaire economie, UAntwerpen), Johan Seynaeve (Belastingambtenaar; econoom; vakbondsafgevaardigde ACOD-Financiën), Jelle Versieren (economisch historicus, Universiteit Antwerpen)

Na de financiële crisis van 2008 veroorzaakt de corona-pandemie een tweede grote schokgolf in het mondiale economische systeem. Hebben we iets geleerd uit de crisis van 2008? Is er na de coronapandemie en 10 jaar na de financiële crisis ruimte voor een alternatieve economische politiek? Welke economische politiek is er nodig om tot een sociaal en ecologisch duurzame maatschappij te komen?

Woensdag 22 juli 2020 om 14 uur
Gent, Voor en Na Corona. Welk beleid voor een rechtvaardige en economisch sterke stad?

Moderator: Pascal Debruyne (Dr in de politieke wetenschappen, moraalfilosoof en onderzoeker bij Odisee Hogeschool)
Panel: Rudy Coddens (SP.a), Filip Watteeuw (Groen), Mathias DeClercq (Open VLD), Mieke Van Hecke (CD&V), Tom De Meester (PVDA), Tina De Gendt (auteur “Turkije aan de Leie”), Reyhan Gorgoz (Lector Sociaal Werk, Artevelde Hogeschool; Stichtend lid #Burgerplicht).

De Coronacrisis weegt op de stad. De financiële weerbots is enorm. Maar ook de sociale en economische consequenties doen Gent even op haar grondvesten daveren. Maar hoe groot is de impact van de crisis? Hoe heeft de stad deze schok opgevangen? Verandert dat het
sociaalecologische project dat deze coalitie op poten zette? En hoe zit het relanceplan ineen? En gaan we terug naar voorheen? Of heeft
deze crisis de kwetsbare plekken getoond, en de nood aan verandering?

Donderdag 23 juli 2020 om 14 uur
De kunsten in het nieuw Vlaams cultureel regiem.

Moderator: Wouter Hillaert (freelance cultuurjouralist) & An De Bisschop (Docent kunstagogiek School of Arts-Conservatorium Gent)
Panel: Rudi Laermans (hoogleraar Centrum voor Sociologisch Onderzoek, KUL); Sarah Vanhee (performance-kunstenaar en auteur); Saddie Choua (beeldend kunstenaar, regisseur en auteur); Tom De Meester (PVDA-politicus, lid commissie cultuur Vlaams Parlement); Stephanie D’Hose (Open Vld-politica, lid commissie culuur Vlaams Parlement); Robrecht Vanderbeeken (Algemeen Secretaris ACOD-cultuur); Katleen Vermeir (kunstenaarsduo Vermeir & Heiremans, Jubilee, SOTA)

Na bijna één werkjaar blikken we terug op hoe het de kunsten vergaat binnen het actueel Vlaams Cultuurbeleid: de besparingen in de projectsubsidies en het brede protest, de visienota kunsten en de voorlopige uitvoering daarvan, de reactie op de Corona-uitdagingen,…Welke dynamieken tekenen zich af? Hebben we te maken met een breuklijn in het Vlaams Cultuurbeleid? En hoe kunnen artistieke en culturele spelers hiermee omgaan?

Vrijdag 24 juli 2020 om 14 uur
De gezondheidszorg, voor, tijdens, na “corona”.

Moderator: Rik Vancoillie (ex-coördinator vorming BBTK federaal, sociaal activist)
Panel: Marc Van Ranst (professor virologie KUL / hoofd REGA-instituut), Freek Louckx (professor sociaal recht en gezondheidsrecht UA en VUB), Ri De Ridder (voormalig huisarts De Sleep en directeur-generaal Riziv, voorzitter Dokters van de wereld), Francine Mestrum (doctor in de sociale wetenschappen / onderzoeker mondiale sociale rechtvaardigheid), Karolien Van de Poel (opvoedster/begeleidster in de gehandicaptenzorg, vakbondsdelegee) Bart Verbiest (verpleegkundige, vakbondsdelegee, afgevaardigde in de hoge raad voor verpleegkunde), Paul Callewaert (algemeen secretaris socialistische mutualiteiten) Johan Van Eeghem (federaal secretaris BBTK, zorgsectoren).

Niemand durft te zeggen dat de gezondheidszorg in België niet belangrijk is in tijden van Corona. De gezondheidswerkers zijn kraks. Een aantal systeemfouten zaten wel al ingebakken. Er zijn sociale alternatieven. Een Belgische en mondiale aanpak is nodig.

Zaterdag 25 juli 2020 om 14 uur
Euthanasie ook bij psychisch lijden: een evidentie?

Moderator: Jan Dumolyn (professor geschiedenis UGent)
Panel: Ariane Bazan (psycho-analyst, ULB), Liesbet De Kock (filosofe VUB-UGent) Willem Lemmens, (filosoof KUL) Freddy Mortier, (moraalfilosoof UGent, voorzitter De Mens Nu), Ignaas Devisch (moraalfilosoof UGent), Marc Cosyns (huisarts, UGent), Jean-Jacques De Gucht, (politicus Open VLD)
Enkele maanden geleden woedde een belangrijk maatschappelijk debat. Hebben ook mensen die psychisch lijden recht op euthanasie? Of is dat toch niet even vanzelfsprekend als euthanasie bij zwaar fysiek en uitzichtloos lijden? Ook voor vele progressieven lijkt dat toch niet zo evident; anderen verdedigen het echter als een mensenrecht.

Zondag 26 juli 2020 om 14 uur
Beter na ‘corona’ ? Op weg naar een nieuwe wereldorde of dezelfde neoliberale wijn in populistische zakken ?

Moderator: Eric Goeman (dwarsligger en de kartrekker van de Gentse Feesten Debatten)
Van 14u tot 16u:
Ewald Engelen (hoogleraar financiële geografie Universiteit van Amsterdam; columnist De Groene Amsterdammer); Petra De Sutter
(Europees parlementslid GROEN); Jan Blommaert (hoogleraar taal, cultuur en globalisering Tilburg University en directeur Babylon-centrum voor de studie vansuperdiversiteit); Francine Mestrum (doctor sociale wetenschappen en voorzitter Global Social Justice);
Van 16u30 tot 18u30:
Ewald Engelen (hoogleraar Financiële Geografie UVA); Monika Triest (auteur van “Het Andere Amerika”; promoveerde in de klassieke
filologie; bekleedde in 1980 eerste leerstoel Vrouwenstudies aan UVA en was voorzitster Vrouwen Overleg Komitee; publiceerde over
begijnen, heksen en vrouwen en politiek in ancien regime; auteur van o.a. “Wat zoudt ge zonder ’t vrouwvolk zijn?”); Karl Van den Broeck
(hoofdredacteur Apache.be; journalist; ex-hoofdredacteur Knack); Meryem Kanmaz (doctor in de politieke en sociale wetenschappen;
projectmedewerkster armoede bij het Minderhedenforum; werkt bij FURIA); Rik Pinxten (emeritus gewoon hoogleraar antropologie en studies religies UGent; publiceerde bij EPO o.a. “Kuifje wordt volwassen – Over de dekolonisering van de geest”, “Kleine Revoluties”, “Schoon Protest”, “De eeuw van onze kinderen”)