We kunnen weer feesten, zingen dansen. Het is genieten, mekaar live te zien. Ontmoeting: een bron van vreugde en ook van rebelse plannen. Dat is ‘Gent’ op zijn best.

Bij sommigen heerst wel het gevoel dat nog gevangen zitten in een moeras: oorlogsgeweld, klimaatbedreiging, onzekerheid over werk en inkomen. Eigenlijk ook een gevoel van onmacht. Angst is echter een slechte voedingsbodem. Zoals steeds bieden de Gentse Feesten Debatten heldere maatschappelijke analyses en aanzetten voor een sociaal-ecologisch alternatief. We blijven doorgaan tot we samen zijn !

Het zijn geen debatten als vele andere in de media. Er wordt gestreefd naar een evenwicht tussen duidelijke uitleg van standpunten enerzijds en tijdige tussenkomsten anderzijds. Het team dat zorgt voor de inhoud en het modereren van de debatten bestaat uit: Eric Goeman, Jan Dumolyn, An De Bisschop, Jasper Desmedt, Sofia Lamouchi, Pascal Debruyne, Charlotte De Kock, Karim Zahidi, Rik Vancoillie. Voor elk thema werden kwalitatieve panels samengesteld.

Om niets te missen ga naar onze website: www.gentsefeestendebatten.be

Daar vind je het volledige programma van zaterdag 16 juli tot en met zondag 24 juli 2022, telkens van 14 tot 17.30 uur. The place to be: concertzaal Miry, Biezekapelstraat 9, Gent.

Een initiatief van Democratie 2000 i.s.m. Trefpunt en stad Gent.

#WeZullenDoorgaan
#GentseFeestenDebatten

Programma

zaterdag 16 juli

Veertig jaar na het eerste milieurapport van de Club van Rome. Het huis staat in brand, maar de brandweer wil niet blussen…

Waarom werden tussen het eerste rapport van de Club van Rome (1972) en de politieke blahblahblah in Glasgow (2021) de “grenzen aan de groei” genegeerd? De politieke klasse, als dienaars van het kapitaal, houden ons gevangen in de beloftes van persoonlijke gedragsverandering en technologische innovatie, terwijl echte verandering begint bij politieke actie.

moderator: Eric Goeman (sociaal activist – initiatiefnemer Gentse Feesten Debatten)

met Dirk Draulans (bioloog en Knack redacteur); Leida Rijnhout (Fair Trade Enterprises); Jolien Paeleman (Extinction Rebellion); Aviel Verbruggen (Em. Prof. Milieukunde UAntwerpen); Nic Balthazar (TV en filmmaker, klimaatactivist); Ludo De Witte (ecosocialist, socioloog en auteur van o.a. “Als de laatste boom geveld is, eten we ons geld wel op”), Wim Van Lancker (professor sociaal werk en sociaal beleid, verbonden aan het Centrum voor Sociologisch Onderzoek, KU Leuven), Louise Hoon (wetenschappelijk medewerker denktank Minerva en politicoloog VUB), Thomas Rotthier (auteur, SKEPP-lid en mede-oprichter van ecomodernisme.be)

zondag 17 juli

Jongeren zoeken verbinding in de prestatie maatschappij. Jeugd voor de muur ?

Burn outs, bore outs en quarterlife crises… Steeds verdere vermarkting bracht ons een resem nieuwe kwaaltjes, en onzekerheden. Wie verder kijkt dan holle managementstaal ziet dat het neoliberalisme een verregaande impact heeft op ons welzijn. Tijd om te zoeken naar oplossingen. Als individualisme ziek maakt, is collectief aanpak wellicht de oplossing? Hoe bouwen we aan solidariteit in een competitieve wereld vol ‘winners’ en ‘losers’?’ Of staat de jeugd voor de muur ?

moderator: Jasper Desmet (bewegingswerker ABVV Oost- Vlaanderen)

met Jelle Versieren (sociaal-economisch onderzoeker UAntwerpen) xxxxxxx (jonge activist) Nick Kruyniers (vakbondsafgevaardigde Fin. Sector en voorzitter Jongerencommissie ABVV), Thiska Van Durme (teamcoach vzw Jong Gent)

maandag 18 juli

De Gentse feesten van rebels volksfeest naar commerciële mastodont?

Het begon bijna twee eeuwen geleden als initiatief van de burgerij, om het werkverzuim van arbeiders in te dammen: voortaan één centraal stadsfeest per jaar in plaats van talloze wijkkermissen. In de jaren 1970 blies zanger en kunstenaar Walter De Buck (+ 2014) de intussen verstarde en doodgebloede Gentse Feesten nieuw leven in met de rebelse spirit van Mei ‘68, anarchisme en speelse uitbundigheid. Langzaam maar zeker moest het rebelse en karakter wijken voor de commerciële belangen

moderator: Eric Goeman (sociaal activist – initiatiefnemer Gentse Feesten Debatten)

met Guido De Leeuw (organisator van tientallen Gentse Feesten edities op de rebelse bakermat Bij Sint-Jacobs, bestuurslid Trefpunt Vzw); Eric Corijn (cultuurfilosoof en stadssocioloog); Luk De Bruyker (Pierke Pierlala, poppentheater, theatermaker) brengt een verklaring op film!; Bram Van Braeckevelt (Schepen van Netheid, Toerisme, Werk en Feesten); Mong Rosseel (Vuile Mong en de Vieze Gasten, Mong en de Illustratie), Paule Verbruggen (historica, Hoofd Publiekswerking AMSAB-ISG); Karel Van Keymeulen (gewezen journalist van De Gentenaar/De Standaard), Tim Joiris (Voorzitter Horecacel UNIZO Oost-Vlaanderen)

dinsdag 19 juli

Koude oorlog 2.0. en botsende imperialismen in de 21ste eeuw: welk alternatief?

Ruim 40 jaar na het einde van de Koude Oorlog lopen de spanningen tussen Rusland en het Westen terug hoog op. De brutale inval van het Russische leger stort niet alleen de bevolking van Oekraïne in een verwoestende maalstroom, ook de verhoudingen tussen verschillende geopolitieke machtsblokken wordt er grondig door dooreen geschud. Wat zijn de oorzaken van het conflict? Hoe kan het begrepen worden binnen het ruimere geopolitieke kader van de laatste 40 jaar? Wat zijn de alternatieven voor het geopolitieke conflictmodel?

moderator: Karim Zahidi (filosoof UGent, UAntwerpen)

met Ludo De Brabandere (Vrede), Annemarie Gielen (Pax Christi Vlaanderen), Koen Schoors (hoogleraar economie UGent), Tom Sauer (hoogleraar internationale politiek UAantwerpen) Johan Depoortere (journalist)

woensdag 20 juli

Dak boven je hoofd, grond onder je voeten. Het recht op wonen onder de loep.

Er waart een spook door Vlaanderen en Brussel: het spook van de wooncrisis. Sociale alternatieven zijn er te weinig: de stijging van het aantal sociale woningen volgt niet de stijgende nood. En dat terwijl Vlaanderen het diverse woondecreten aanpast, met de hervorming van de sociale woonmaatschappijen en het inbouwen van nieuwe voorwaarden voor kwetsbare huurders. Het zet een beweging op gang in het middenveld: organisaties en burgercollectieven nemen zelf het heft in handen met alternatieve woonpraktijken en de Woonzaak wordt gelanceerd om de Vlaamse overheid juridisch te veroordelen.

moderator: Pascal Debruyne (lector / onderzoeker Odisee Hogeschool)

met Rudy Coddens (Schepen van Sociale Zaken en Armoedebestrijding Stad Gent), Lea Vromman: (Toestandmedewerker (VZW Toestand) en ‘politisée motivée’), Geert Inslegers (Vlaams Huurdersplatform), Mirjam Henkens en Shalini van Dooren (Opbouwwerkers SAAMO Antwerpen Stad), Koen Hermans (Docent KULeuven Sociaal Werk, expert dak en-thuisloosheid en sociaal beleid LUCAS).

donderdag 21 juli

Feminisme vandaag: de strijd gestreden?

Het feminisme in België is terug van nooit weggeweest. Historisch kent het verschillende golven en mijlpalen, en volgens sommigen is de strijd intussen wel gestreden. Maar sociologische analyses en ook het actueel debat rond diverse vormen van ‘identiteit’, plaatsen het genderperspectief opnieuw op de voorgrond. Wat betekent het feminisme vandaag in ons land? In welke mate verschilt dit van de vroegere vormen van feminisme? Wat zijn actuele strijdpunten, en hoe kunnen we ons organiseren om meer effectieve gelijkheid te realiseren?

moderatoren: Charlotte De Kock (onderzoeker UGent) & An De Bisschop (docent kunstagogiek, School of Arts, Gent)

met Siggie Vertommen (docente vakgroep Conflict en Ontwikkelingsstudies, UGent; actief bij UGent Vrouwenstaking, Furia en Sophia), Monika Triest (voormalig hoogleraar vrouwenstudies, Universiteit van Amsterdam; auteur van o.m. ‘Wat zoudt hij zonder ‘t vrouwvolk zijn?’), Wouter Wanzeele (CampagneROSA, Sociaal Werkers in Actie), Neslihan Dogan (Historica, onderzoekt migratiegeschiedenis vanuit genderperspectief en werkt als wijkverkenner bij het Gentse STAM), Marijke Weewauters (Adviseur Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen; Diensthoofd federaal steunpunt gendergeweld)

vrijdag 22 juli

Worden de robots en de algoritmes onze baas?

De 4de industriële revolutie is gekenmerkt door een digitale sprong. Alle sectoren van de economie zijn in volle verandering elk met hun eigen toepassingen: de financiële sector, de maakindustrie, logistiek, de informatica, de verkoop … Het gebruik van Artificiële Intelligentie in de ontwikkeling van de productie, de sturing door algoritmes in de arbeidsorganisatie bepalen de toekomst van de arbeid. Hoe zeker is de tewerkstelling ? Hoe zit het met de kwaliteit van het werk ? Leidt een opdeling in creatief werk en routine werk tot verdeeldheid binnen de werknemersklasse ? De digi-economie stelt zware eisen van steeds meer negatieve flexibilisering van arbeidstijd en contracten. Zoals steeds bij technologische sprongen in het kapitalisme zal er strijd moeten gevoerd worden voor sociale vooruitgang.

moderatoren: Sofia Lamouchi (studiedienst BBTK) & Rik Vancoillie (ex-coördinator vorming)

met Jan Buelens (advocaat Progress Lawyers Network), Anja Vanrobaeys (federaal volksvertegenwoordiger Vooruit), Valeria Pulignano (professor sociologie KUL), Olivier Pintelon (studiedienst ABVV, auteur “de strijd om tijd”), Linda Van Rompay (delegee verzekeringssector), Hans Leenders (delegee ICT-sector), Matthieu Marin (vakbondssecretaris BBTK)

zaterdag 23 juli

Zijn er alternatieven voor onze dure energie?

De energieprijzen swingen het laatste jaar de pan uit. Tegelijk wordt de mensheid geconfronteerd met de opwarming van de aarde en een destabiliserende oorlog. Op lange termijn wordt de leefbaarheid van onze planeet bedreigd, op korte termijn onze koopkracht. De winsten van de grote energiebedrijven blijven nochtans stijgen. Wetenschappers zijn het erover eens dat we af moeten van onze verslaving aan fossiele brandstoffen, maar wat zijn de alternatieven? Nieuwe technologieën? Of een andere organisatie van de economie?

moderator: Jan Dumolyn (hoogleraar geschiedenis UGent)

met Melissa Depraetere (federaal volksvertegenwoordiger Vooruit), Tine De Moor (professor School of Management, Erasmus Universiteit Rotterdam), Aviel Verbruggen (Emeritus hoogleraar Universiteit Antwerpen), Steven Vromman (Low Impact Man), John Vandaele (journalist MO), Peter Mertens (federaal volksvertegenwoordiger PVDA), Maarten Boudry (onderzoeker wijsbegeerte en moraalwetenschapen UGent)

zondag 24 juli

Welke vrijheid ? ikke en de rest kan stikken of vrijheid, gelijkheid en solidariteit ?

Was de polarisering tijdens de coronacrisis een teken aan de wand voor een blijvende, terugkerende spanning: Hoe kon het gebeuren dat de nieuwe vijanden van de democratie de idee (liberale) vrijheid kaapten, terwijl het grootste deel van de linkerzijde de status-quo en de staat en het systeem verdedigde?. De corona storm is intussen gaan liggen, maar niet het rechtse populisme en de afkeer van de Verlichting en de wetenschap. Wat nu? Welke vrijheid ?

moderator Eric Goeman (sociaal activist – initiatiefnemer Gentse Feesten Debatten)

met Rik Pinxten (progressief activist, em. Prof. UGent, auteur van “Humanisme in woelige tijden”); Eric Corijn (cultuurfilosoof en stadssocioloog, COSMOPOLIS, Center for Urban Studies, auteur van “Gramsci lezen” en “Vlaanderen Ontwaak! De rechtse grondstroom”); Dominique Willaert (theatermaker, filmregisseur, activist, ex-artistiek directeur VictoriaDeLuxe, auteur van o.a. “Laten we beginnen” en “Dansen op een ziedende vulkaan”); Anton Jäger (politiek filosoof, afgestudeerd in de ideeëngeschiedenis aan Universiteit van Cambridge, Onderzoeker bij KULeuven, auteur Van “Kleine anti-geschiedenis van het populisme”), Martha Balthazar (theatermaker en schrijver); Rudi Laermans (Socioloog KU Leuven, publicist en vertaler. Auteur van o.m. ‘Ik, wij, zij’ en ‘Gedeelde angsten’ (genomineerd voor De Prijs voor het Beste Boek van het Jaar).

zaterdag, 16 juli, 2022 – 14:00 tot zondag, 24 juli, 2022 – 17:30