23 december 2021

Corona & cultuur: Wat zijn de huidige maatregelen?

Op 22 december 2021 kondigde het overlegcomité opnieuw een aantal verstrengingen aan van de coronamaatregelen. Deze zijn van toepassing vanaf 26 december 2021. (Opgelet: Het KB is nog niet gepubliceerd.) De maatregelen gelden tot 28/01/2022 maar het Overlegcomité komt begin januari opnieuw samen om de maatregelen te evalueren. (Mogelijks komen er dan nog wijzigingen).

Georganiseerde activiteiten

 • Alle activiteiten en bijeenkomsten binnen zijn voorlopig verboden, dus ook alle georganiseerde activiteiten door het verenigingsleven. Dus bijv. ledenactiviteiten, bestuursvergaderingen, algemene vergaderingen, repetities van amateurkunstenorganisaties, enz. kunnen niet fysiek doorgaan.
 • Vormingen, workshops en opleidingen kunnen nog wel doorgaan. Ze worden beschouwd als ‘een dienst van een vereniging aan consumenten’. Het gaat om verenigingen die binnen een professioneel kader diensten aanbieden aan consumenten; i.c. workshops, vormingen, opleidingen in het kader van een langdurig vormingstraject (bijv. In reeksen die niet vallen onder erkend DKO), … veelal tegen betaling. In dat geval dienen de veiligheidsregels wel nageleefd te worden (deelnemers informeren, middelen voor handhygiëne, desinfecteren, goede verluchting, enz.
 • Er is ook een uitzondering voor activiteiten met kwetsbare doelgroepenHet Basisprotocol Cultuur (4/12) geeft verduidelijking hierover: “Sociaal-culturele activiteiten, permanente vormingen en jeugdactiviteiten gericht op kwetsbare groepen zijn binnen wel nog toegestaan. Met name zijn dit activiteiten voor/met deelnemers met een specifieke medische, psychische of sociale problematiek. Deze activiteiten dienen te worden begeleid door een beroepskracht en/of georganiseerd onder de verantwoordelijkheid van een professioneel kader.”
 • Georganiseerde activiteiten buiten zijn toegestaan en volgen dezelfde regels als private bijeenkomsten (Boven de drempel van 100 pers. buiten zijn mondmaskers verplicht en is het CST verplicht voor zover het samenwerkingsakkoord dit toelaat.).
 • Repetities van amateurgezelschappen, verenigingen, clubs, … zijn momenteel verboden.

Met toegelaten ‘Private bijeenkomsten’ worden enkel nog privé-bijeenkomsten thuis of in een klein toeristisch logies, sport, huwelijken en uitvaarten bedoeld.

Publieke Evenementen

 • Evenementen binnen kunnen niet meer doorgaan.
 • Ook de binnenruimtes in de culturele, feestelijke en recreatieve sector worden gesloten, met uitzondering van:
  • Bibliotheken, spelotheken en mediatheken
  • Musea
  • Georganiseerde activiteiten gericht op de noden van kwetsbare groepen, met name socioculturele activiteiten, activiteiten van permanente vorming en jeugdactiviteiten door professionelen omkaderd
  • Feest- en receptiezalen, kunnen enkel gebruikt worden voor huwelijken en begrafenissen
 • Voor evenementen buiten komen er strengere regels om crowding te voorkomen:
  • Verbod op gebruik tenten en andere overdekte ruimtes voor bezoekers
  • Maximaal één bezoeker/4 m2
  • Vanaf 100 bezoekers éénrichtingscirculatieplan met gescheiden in- en uitgangen.
 • De aanwezigheid van publiek bij professionele en niet-professionele sportwedstrijden en -trainingen wordt verboden, zowel binnen als buiten.
 • Het gebruik van CST kan vanaf 12j en 3 maanden. (Uitzondering: in horeca en fitness vanaf 16 jaar.)
 • Mondmaskerplicht voor iedereen vanaf 6 jaar op die plaatsen waar het nodig is.

Medewerkers en personeelsleden worden niet meegeteld voor het bepalen van de aantallen.
!! Lokale en provinciale besturen kunnen deze regels verstrengen (wat de provincie Antwerpen overigens al heeft gedaan)