Coördinator Kelly Franceus gaat een nieuwe professionele uitdaging aan en neemt in het voorjaar van 2022 afscheid van het Masereelfonds.

“Het Masereelfonds viert dit jaar zijn vijftigjarig bestaan. Trots, tevreden en dankbaar blik ik terug op de voorbije vijftien jaar dat ik er deel van mocht uitmaken. De eerste tien jaar onder de vleugels van mijn mentor en kameraad Bernard, de laatste vijf jaar als nationaal coördinator. Ik heb in die periode gestreden, gevloekt , gelachen, geweend en (hard) gewerkt. Maar ik heb vooral bijzonder veel geleerd. Van de vele mensen die me dagdagelijks omringden en mee vorm geven aan onze vereniging. Dank daarvoor”, aldus Kelly Franceus.

“Kelly Franceus kreeg de bijzonder zware taak om, na het overlijden van Bernard, het Masereelfonds niet alleen verder te laten draaien maar ook inhoudelijk en bestuurlijk een nieuwe koers te laten varen. Zonder aarzeling heeft Kelly deze uitdaging aangevat. We willen Kelly bedanken voor het titanenwerk dat ze de laatste jaren voor het MF heeft verzet”, aldus Masereelfonds voorzitter Karim Zahidi.

Op 20 november gaf Kelly een inspirerende speech tijdens de boeklancering ‘L’Idée. Verbeeld de Toekomst’ naar aanleiding van 50 jaar Masereelfonds:

Beste vrienden, leden, sympathisanten van het Masereelfonds,

Geen spreuk past beter bij het Masereelfonds dan deze van filosoof Alain Badiou: ‘Zoek een weg die de wereld verandert’

Het Masereelfonds zet in op maatschappelijke verandering,

Het Masereelfonds gaat op zoek naar alternatieve samenlevingsmodellen.

Het Masereelfonds wil bruggen blijven bouwen, over generaties heen, over culturele verschillen heen, tussen verenigingen, bewegingen en andere middenveldorganisaties.

Met dit boek hebben we daartoe ons steentje willen bijdragen.

Met bijdragen van maar liefst 80 mensen,

Een divers samengesteld boek,

Met een blik op het verleden en een knipoog naar de toekomst.

Maar ons boek is meer dan dat.

Het is ook een eerbetoon aan de Maserelers van het eerste uur,

aan onze naamgever, kunstenaar Frans Masereel die ons inspireerde door zijn visie op de wereld, zijn maatschappijkritiek en pascifisme,

aan onze lokale vrijwilligers die door hun activisme en lokale strijd het Masereelfonds gemaakt hebben tot de vereniging die het vandaag is.

Een enthousiasmerende en maatschappijkritische sociaal-culturele speler die een aanbod realiseert dat mensen prikkelt tot reflecties, acties en reacties op de samenleving.

Kortom, dit boek is een must have. Vanavond hier te koop, voor onze leden aan 50% korting. En ja hoor, voor de nog niet –leden, meteen lid worden kan steeds.

Namens de vereniging wil ik iedereen bedanken die meegewerkt heeft aan dit boek, ook mijn dank aan de bestuurders om dit zot project te mogen realiseren, mijn dank tenslotte aan het voltallig MF team om er mee zijn schouders onder te zetten.

Graag nog een laatste applaus voor Leilah en haar band, ze nodigt jullie uit om samen te zingen.

Er is namelijk de wetenschap dat het verzet, de weerstand vaak zijn vertolking heeft gevonden in het lied, tot en met de dag van vandaag. Want de verworpenen der aarde hebben nog steeds alle redenen om komaf te maken met oude vormen en gedachten. Laat ons niet balen en klagen, maar laat ons ageren, en samen de komende 50 jaar aan een andere wereld bouwen!

Het ganse MF team is dankbaar voor alles wat ze voor het Masereelfonds betekende en wenst haar alle succes toe in haar nieuwe functie!