Plaats van tewerkstelling: Brussel of Gent

50% contract voor onbepaalde duur

Het Masereelfonds is een cultuurfonds, genoemd naar de vermaarde graficus en houtsnijder Frans Masereel die zich opstelde als pacifist en links, sociaal bewogen activist. Wij zijn een progressieve vereniging die met een kritisch oog naar de samenleving kijkt. Wij doen dat vrij en vrank, zonder dogma’s, met oor en respect voor alle inzichten die bijdragen tot een solidaire, veelkleurige, rechtvaardige en radicaal democratische samenleving.

Taken :

Je ontwikkelt samen met het team het communicatiebeleid en voert het mee uit. Je promoot onze nationale activiteiten en speelt een ondersteunende rol bij de lokale promotie. Je brengt het Masereelfonds in de pers.  Je werkt onze ledencampagnes uit en zoekt actief mee naar vernieuwing, grensverkenning en –verlegging m.b.t. de communicatie en campagnes. Je beheert onze diverse communicatiekanalen (online en offline) en staat in contact met de verschillende communicatiepartners en de hoofdredacteur van ons ledentijdschrift Aktief. Je stroomlijnt de interne communicatie. Je bent eindredacteur van teksten en ondersteunt collega’s in het helder schrijven voor verschillende doelgroepen.

Onze verwachtingen voor deze betrekking:

We kijken uit naar mensen die door opleiding of ervaring vertrouwd zijn met communicatie en voeling hebben met de sector. We zoeken medewerkers die zin hebben voor initiatief en die zelfstandig kunnen werken, evenals in teamverband. Je beschikt over de nodige portie flexibiliteit en creativiteit, evenals over een vlotte pen. Van onze medewerkers verwachten we affiniteit met de standpunten en doelstellingen van het Masereelfonds die je terugvindt op onze website www.masereelfonds.be.

Aanbod :

We bieden je een contract aan voor een halftijdse betrekking van onbepaalde duur.

Je maakt deel uit van een enthousiasmerende en maatschappijkritische sociaal-culturele speler. 

Je werkplek is in Gent (Sint-Jansvest 7, 9000 Gent) of Brussel (Stalingradlaan 21, 1000 Brussel), makkelijk te bereiken met het openbaar vervoer of op wandelafstand van het station Brussel Zuid of Centraal.  

Een salaris volgens het barema PC 329.01, sociocultureel medewerker met inhoudelijke verantwoordelijkheid voor de functie. Vergoeding woon-werkverkeer. Onmiddellijke indiensttreding.

Interesse? Stuur ons je kandidatuur voor 15 oktober 2019.

Stuur je CV en motivatie per e-mail naar Masereelfonds, t.a.v. Kelly Franceus:  kelly@masereelfonds.be. Wil je bijkomende info, telefoneer dan naar 09/225 38 53.