5 dec 2018

Bestemming Antwerpen & Higher Ground

Antwerpen was in de tijd van de Red Star Line een plek van komen en gaan. Uit heel Oost-Europa arriveerden landverhuizers in het Centraal Station. Meestal vertrokken ze niet veel later alweer met een schip richting Amerika.

Vandaag wonen er mensen van over heel de wereld in Antwerpen, meer dan 165 verschillende nationaliteiten in totaal. En allemaal hebben ze hun eigen verhaal. Een verhaal van spanning en angst, maar ook van enthousiasme, avontuur en hoop op een betere toekomst. Ook hun verhalen mogen niet vergeten worden.

We voorzien een gids voor deze expo. Nadien brengen we ook nog een bezoek , zonder gids, aan de tijdelijke fototentoonstelling van Carl De Keyzer ‘Higher Ground’.

Waar hij met zijn project  ‘Moments before the Flood’ uit 2012 de dreiging van klimaatverandering en het stijgen van de zeespiegel in beeld bracht, denkt Carl De Keyzer in ‘Higher Ground’ verder. ‘Moments before the flood’ gaf een beeld van de kuststreken die door de opwarming van de aarde kunnen overstromen. Met ‘Higher Ground’ denkt De Keyzer zich een ingebeelde toekomst in, waarin mensen zich hebben teruggetrokken naar het hooggebergte om te ontkomen aan het stijgende zeeniveau. De foto’s tonen het dagelijkse bestaan van deze nieuwe vluchtelingen. De schoonheid van de beelden staat in schril contrast met het onderliggende verhaal van de mensen.

In 2006, wanneer de fotograaf begon te werken aan zijn project ‘Moments before the flood’, stond een groot deel van de wereld nog sceptisch tegenover de klimaatverandering. Maar de tijden zijn veranderd. Nu is het merendeel van de mensen overtuigd van de verregaande implicaties van de opwarming van de aarde. De fotoreeks nodigt dan ook uit om te reflecteren over klimaatverandering als één van grote toekomstige migratieredenen. Tegelijk is de tocht naar hoger gebied een universeel symbool voor het menselijke streven naar verlossing en vervulling. De historische locatie van het Red Star Line Museum geeft de krachtige foto’s van Carl De Keyzer een extra dimensie.

Carl De Keyzer ging voor ‘Higher Ground’ op zoek naar plekken in Oostenrijk, Zwitserland, Duitsland, Frankrijk en Spanje.