04 aug 2024 14:00

Zomerwandeling – Lapscheure

Wandeling in het gebied tussen Lapscheure en Hoeke, met zijn inpolderingen, dijken en kreken. We steken de N49 over en komen snel op een onverhard pad richting Hoeke, waar we een eind langs de Damse Vaart stappen. Langs de Zeedijk komen we voorbij restanten van de Holland Stellung, een verdedigingslinie van de Duitsers tijdens de Eerste Wereldoorlog. Verder rakelings langs de grens met Nederland en het Lapscheurse Gat. Deze kreek ontstond toen de geuzen in 1583 de dijken ten zuiden van Sluis doorbraken, en zo het hele gebied onder water zetten. De oorspron­kelijke kern van Lapscheure werd toen van de kaart geveegd. Via de Groenendijk keren we terug naar het startpunt in Lapscheure.

De wandelroute is ongeveer 10,5 km. Goeie stapschoenen zijn nodig; op sommige plaatsen kan het nogal drassig zijn.