23 aug 2018 18:00 € 6 | € 8

Zomerwandeling: Geest van Waas – Argex Fabriek

Een uitzonderlijk bedrijfsbezoek waarmee u een unieke kans krijgt om het productieproces te volgen.

Hoe en tot welke bouwstoffen wordt wase klei omgezet ? Wat zijn de voordelen van de hedendaagse kleiverwerking ?

Klei is een aloude bouwstof uit onze bodem. Maar doorheen de tijd werd/wordt die klei anders verwerkt en aangewend bij het optrekken van gebouwen. Een bezoek aan een moderne kleiverwerkende fabriek, zal ons niet alleen veel over bouwen, grondstoffen en hun verwerking leren, maar ook over de noodzakelijkheid om zich steeds opnieuw aan te passen aan de uitdagingen van een kleiner wordende wereld.
Meer inhoudelijke info : https://www.argex.eu/nl/

Dit is de derde van vier zomerwandelingen met omgevingsfilosoof Erik Nobels.
Erik zal u samen met een lokale gids begeleiden.

We verzamelen ons om 18u00 in het Masereelhuis.
Vertrekpunt wandeling (19u00) is Kruibeeksesteenweg 162 – Burcht.

Opgelet – plaatsen zijn beperkt. Wie ingeschreven is krijgt voorrang.
Voorzie u van kleding en schoeisel die vuil/nat mogen worden

inschrijven via – masereelhuis@gmail.com – Tel : 03/296.06.58 – mobiel 0489/768641
Of via de Doodle: https://doodle.com/poll/5uqr2mhzswx64zt2

Organisatie: Masereelfonds Sint-Niklaas.