06 nov 2017 19:45

WO I : triomf of zwanenzang van de Belgische natiestaat?

Toen Koning Albert I de Belgen opriep om het vaderland te verdedigen tegen de Duitse invaller werd daarop enthousiast gereageerd. De Eerste Wereldoorlog is een hoogtepunt van Belgische patriottisme. Maar tegelijk veroorzaakte de oorlog een barst in de Belgische natiestaat die sedertdien alleen maar groter is geworden. Hoe werd die barst veroorzaakt en welke rol speelde de Vlaamse beweging daarbij? Hoe ontstond er een Vlaams-nationalistische collaboratie met de Duitse bezetter? Wat is de betekenis van de Frontbeweging. Deze en andere vragen worden in de voordracht beantwoord door historicus Bruno De Wever (Ugent).

Gratis inkom

I.s.m met Vlaamse Club Brussel, Willemsfonds, Davidsfonds, Vermeylenkring en VTBKultuur