04 jun 2018 19:30 - 04 jun 2018

Wit is ook een kleur (2016)

Maandelijks op maandag met nabespreking over white privilege

Sunny Bergman wil weten waarom veel witte mensen zich verongelijkt voelen als het over racisme gaat. Vooralsnog worden in het racismedebat de problemen gemakshalve neergelegd bij immigranten. Omdat ze niet goed zouden integreren, of bij lager opgeleide proteststemmers omdat zij er racistische denkbeelden op nahouden. Maar wat kleurt de blik van witte hoger opgeleiden van de ‘elite’, die het morele gelijk aan hun zijde denken te hebben en menen dat kleur er niet toe doet? Slagen zij erin om hun kinderen kleurenblind op te voeden? Bergman neemt de proef op de som. Na de documentaire gaat een expert over racisme en witte mechanismen in dialoog met de aanwezigen. Dit is de negende avond in de reeks Maandelijks op Maandag, een reeks van negen maatschappelijk bewogen filmavonden, elke eerste maandag van de maand in Klappei.

i.s.m. MOM, Filmhuis Klappei en Plan A