05 dec 2019 14:00 € 5 | € 5

Wij/ZIJ. Polarisatie als verrijking en bedreiging.

Lezing gegeven door Christophe Bush, directeur Dossinkazerne.

Sociale media en politiek staan bol van soms grove uitspraken, gevoed door angst, boosheid, onwetendheid, passie. Vluchtelingen, de verkiezing van een president… iedereen ventileert wel eens een vurige mening. Soms leidt dit tot polarisatie. Dan zien we de ‘de ander’ niet meer als gesprekspartner, maar als  tegenstander, zelfs vijand. Wij-zij denken beschadigt. Het vreet aan de sociale stabiliteit en het maatschappelijk weefsel in onze steden en buurten. Dat merk je bij sociale of interetnische polarisatie. De samenleving delen we dan op in groepen: zij die erbij horen en zij die anders zijn, goed en slecht, superieur en minderwaardig. Herinner je de Holocaust of de genocide in Rwanda. Wij-zij denken hoeft niet altijd problematisch te zijn. Radicale ideeën en een zekere politieke polarisatie zijn essentieel. Politiek zonder polen bestaat niet (tenzij in een dictatuur). Botsende meningen dagen uit om na te denken over het status quo en vaak leidt dit tot constructieve verandering. Christophe Bush leert ons hoe we polarisatie een positieve wending kunnen geven.