24 jan 2019 € 5 | € 5

Westerse mystiek zonder god: mogelijkheden en voorwaarden

Westerse mystiek zonder god: mogelijkheden en voorwaarden. Focus op George Bataille | Lieven De Maeyer, taal en letterkundige, filosoof

Sluiten ratio en wetenschap spiritualiteit echt uit en heeft elke vorm van mystiek een god nodig ? Deze lezing bespreekt het werk van enkele denkers die geprobeerd hebben om binnen onze westerse traditie een antwoord te bieden op die vragen, als ook de algemene voorwaarden en mogelijkheden voor een authentiek westerse mystiek zonder god. Er zal met name veel aandacht besteed worden aan het werk van George Bataille. ‘Filosoof van het Kwaad’ was een van de namen die Bataille verdiende. Zijn werk, zijn zoektocht naar een paradoxale filosofie, vond vooral plaats langs de grensgebieden van het menselijk bestaan. Daar waar de mens vervalt in een dierlijke staat, animaal, bestiaal. Geweld, erotiek en dood zijn de drie belangrijkste thema’s die zowel zijn prozawerk als zijn beschouwingen beheersen. In De Erotiek doet hij een poging om deze thema’s in een duidelijke heldere beschouwende samenhang te plaatsen. Dat er een samenhang is tussen erotiek, geweld, dood en geloof zal niemand ontkennen. Maar verwonderlijk is dat voor Bataille niemand een grondige studie naar deze samenhang verrichtte.