05 aug 2018 14:00 - 05 aug 2018 € 6 | € 8

Werk in de stad

Wandeling met gids Mechelen Binnenste Buiten

De binnenstad is altijd een werkplek geweest. Gilden en ambachten organiseerden lange tijd de arbeid. Maar met de industrialisering, werd de stad een arbeidersmagneet. Wat vind je hiervan terug in de Mechelse binnenstad? Hoe organiseren we ons vandaag? Waar vinden we flexibele werkplekken en satellietkantoren. Blijven de (maak)bedrijven in de binnenstad of wordt de Mechelse binnenstad een woonstad?

i.s.m. Mechelen Binnenste Buiten