02 dec 2019 19:30 - 02 dec 2019

Welke vrijheid in de ideale staat?

Lezing door Tinneke Beeckman in het kader van Studium Generale Planeet B. Het studium generale vertrekt dit jaar van een utopisch gedachte-experiment. Planeet B bestaat en er is leven mogelijk! 

Foto door Bob Van Mol

Vrijheid is een belangrijke waarde in het politieke leven. Maar hoe definieer je de vrijheid? In deze lezing bespreekt Tinneke Beeckman de klassieke liberale tweedelig tussen de negatieve vrijheid (als vrij zijn van, in casu de overheid) en de positieve vrijheid (als een vrij zijn tot zelfontplooiing). Ze voegt er nog een derde vrijheid aan toe: de republikeinse vrijheid, die zelfstandigheid impliceert: je bent vrij als je meester bent over je eigen lot, en als je zeggenschap hebt over de wetgeving en de instituten. De drie vormen van vrijheid worden kort historisch uitgelegd, maar ook getoetst aan hedendaagse bekommernissen en voorbeelden. Zo krijg je een inzicht in de voorwaarden om een vrije samenleving op te bouwen.

Tinneke Beeckman studeerde moraalwetenschappen aan de ULB en een bijkomende opleiding filosofie aan de ULB. Ze schreef Door Spinoza’s Lens, dat de liberalesprijs kreeg, en het boek Macht en Onmacht. Een verkenning van de hedendaagse aanslag op de Verlichting. Momenteel werkt ze aan een boek over Machiavelli.

i.s.m. Universiteit & Samenleving