22 jun 2023 20:00

Welke toekomst voor het democratisch zelfbestuur in Noord- en Oost-Syrië?


Foto: www.dissentmagazine.org

 

Al zo’n tien jaar bouwen Koerden en andere gemeenschappen in het Noorden en Oosten van Syrië aan een autonome regio, die democratisch en multi-etnisch is, met heel veel oog voor de gelijkheid tussen vrouwen en mannen. De strijdkrachten van deze autonome regio hebben een beslissende bijdrage geleverd aan de overwinning op IS. Aanvankelijk ging het over Rojava, het overwegend Koerdische gebied in het Noorden, maar na de overwinning op IS kwamen er in het Oosten ook Arabische steden bij, zoals Raqqa, de zogenaamde hoofdstad van IS-kalifaat. Sindsdien spreken we over de Autonome Administratie van Noord- en Oost-Syrië (AANES).

Het is van groot belang dat de gemeenschappen daar bouwen aan een democratische, sociale en multi-etnische samenleving. In elke stad of organisatie staat er een duo van een vrouw en een man aan het hoofd en er zijn vier officiële talen, waarin ook les wordt gegeven. Toch bevindt de regio zich in een onleefbaar en uitputtend isolement. Noch de Iraakse Koerden, noch Erdogan of Assad geven ademruimte aan de regio. De facto is er een verregaand handelsembargo. En de Turkse staat zorgt ervoor dat de watertoevoer naar het gebied enorm aan banden wordt gelegd. Extreem moeilijke omstandigheden om te overleven.

Hoe kunnen we dat isolement doorbreken en dit unieke democratische experiment een toekomst bieden? Begin maart trok een delegatie van Belgische gemeenteraadsleden naar het Noorden en Oosten van Syrië. Onder hen ook Leuvens schepen David Dessers. Zij brengen verslag uit en vertellen hoe we de regio vooruit kunnen helpen.

 

Sprekers:

  • Derwich Ferho, directeur Koerdisch Instituut en delegatieleider
  • David Dessers, Leuvens schepen en lid van de delegatie
  • Ludo De Brabander, Belgisch vredesactivist, opiniemaker en woordvoerder van Vrede vzw

 

Moderatie:

Rojin Ferho, journaliste en lid van de delegatie

 

Inkom: gratis

Welkom vanaf 19:30 uur.

 

Samenwerking: Fiesta Partigiani, Masereelfonds Leuven & Cultureel Centrum Oratoriënhof