26 apr 2018 13:00

We own it!

Een symposium over ons publiek bezit

Op 26 april komen Andrew Cumbers en Cat Hobbs, die recent nog de Britse socialist Jeremy Corbyn adviseerde, naar Gent voor een studiedag over de toekomst van onze publieke dienstverlening. Mainstream media hebben het gemist, maar het terugwinnen van onze publieke eigendom gaat wereldwijd. Dat is hoopvol en vraagt onze bijzondere aandacht.

De afgelopen jaren zijn er minstens 835 voorbeelden te tellen van het opnieuw vermaatschappelijken van openbare diensten, waarbij meer dan 1.600 steden in 45 landen betrokken waren. Terecht, want de publieke opinie is een sterke voorstander van het runnen van dienstverlening in functie van de mensen, niet de winst.

Terwijl de meeste politici het algemeen belang uit het oog verloren, sluiten mensen over de hele wereld het hoofdstuk van privatisering en neoliberale handelsregimes af. Burgerbewegingen, vakbonden en linkse partijen verbinden hun strijd om essentiële diensten als energie, vervoer, water, water, huisvesting, sociale zorg, veiligheid, openbare ruimte, sport of cultuur weer in publieke handen te krijgen.

Er is immers een alternatief voor het misbruik door de private sector, het gelobby en de schendingen van arbeidswetgeving. Het is wél mogelijk om in de basisbehoeften van mensen te voorzien zonder iemand uit te sluiten. De steeds verder afnemende kwaliteit van de commerciële dienstverlening en de steeds verder stijgende prijzen, zijn niet onvermijdelijk. We kunnen de democratische controle over onze (lokale) economie en middelen terugwinnen. Als we dat samen doen.

Hoe pakken we het aan? Dit symposium verdedigt het idee dat transparant en verantwoordelijk management op basis van participatie van werknemers en gebruikers reëel, succesvol en gezond kan zijn. Meer zelfs, bottom-up aangestuurde modellen van publieke eigendom, met verschillende niveaus van democratische betrokkenheid van burgers en werknemers, zijn onze enige garantie voor een duurzame overgang die echt inspeelt op onze huidige sociale en ecologische uitdagingen. Laten we dus nu mobiliseren en terugnemen wat ons allemaal toebehoort.

Dienstverlening: wij hebben het nodig, wij gebruiken het, wij betalen het. Wij moeten het dus ook kunnen beheren en bezitten. Om het met de gevleugelde woorden van activiste Cat Hobbs te zeggen uit haar speech voor het Britste Labour: “we moeten de media en elkaar er aan herinneren dat publieke dienstverlening misschien wel het beste, het meest wonderbaarlijke, nobelste en meest geciviliseerde ding is dat mensen ooit hebben uitgevonden!”

Sprekers –
Andrew Cumbers: professor in politieke economie, auteur van Reclaiming Public Ownership: Making Space for Economic Democracy.
Satoko Kishimoto: klimaatactivist en onderzoeker van de Transnational Institute, coauteur van Reclaiming Public Services.
Cat Hobbs: oprichter en directeur van het campagneplatform We Own it.
Sam Mason: klimaatadviseur voor PCS, de Britse vakbond voor de openbare diensten.

Respondenten –
Natalie Eggermont: machinist van de Climate Express.
Sacha Dierckx: onderzoeker denktank Minerva.
Pascal Gielen: cultuursocioloog, auteur van The Art of Civil Action.

Een initiatief van ACOD cultuur, meer informatie op: http://www.acodcultuur.be