13 mrt 2019 20:00

We Own It #3: Energy Democracy

Hoe ziet de toekomst van de energiesector eruit?

Met We Own It #3 willen ACOD en Vooruit andermaal het debat stimuleren over de publieke alternatieven voor marktwerking en privatisering van openbare diensten. Deze keer leggen we de focus op de energiesector met onderstaande gasten:

  • Jan Van Wijngaerden (algemeen secretaris ACOD Gazelco)
  • Lavinia Steinfort (onderzoekster Transnational Institute, coördinatrice Energy Democracy
  • Alliance)
  • Dirk Van de Poel (voorzitter Transitienetwerk Middenveld)

Overal ter wereld krijgt een beweging voor “energiedemocratie” alsmaar meer vorm. Met de steun van verschillende vakbonden en milieubewegingen plaatst ze vraagtekens bij de huidige eigendomsverhoudingen van de energiesector. Marktwerking en winstcalculatie zouden de heroriëntatie van de energiesector op sociale en ecologische doelstellingen drastisch bemoeilijken. Overal in Europa gaan (lokale) overheden, werknemers en gebruikers op zoek naar manieren om de energiesector terug tot voorwerp te maken van democratische besluitvorming. Stedelijke energiebedrijven en burgercoöperaties geven vastberaden vorm aan de energiesector van de 21 e eeuw vanuit het besef dat private investeerders het laten afweten. Volgens het Internationaal Energieagentschap nemen de investeringen in de mondiale energiesector immers jaar na jaar af en blijft vooral de private sector in gebreke.

De brede beweging voor “energiedemocratie” dekt echter verschillende ladingen. Binnen haar schoot vinden strategisch belangrijke debatten plaats tussen strekkingen die het zwaartepunt bij de staat dan wel actoren uit de civiele samenleving leggen. Door middel van welke eigendomsvormen en bestuursstructuren kan de samenleving het best greep krijgen over haar energievoorzieningen? Welke initiatieven dienen op welke geografische schaal ontplooid te worden en door wie? Hoe valt dit te coördineren als marktwerking inderdaad blijkt te falen?

En hoe zit het met de financiering van de broodnodige investeringen in energieproductie en -distributie? Genoeg stof tot nadenken dus voor wat andermaal een interessante avond belooft te worden over een domein van groot maatschappelijk belang.