04 dec 2018 20:00 € 5 | € 8

Wat op het spel staat…

Een lezing door Philipp Blom 

Wat staat er op het spel? Alles… Philipp Blom schreef een vlammend betoog vol sterke beelden en scherpe inzichten over de maatschappelijke, ecologische en politieke gevolgen van klimaatsveranderingen. Dit boek is het vertrekpunt van de avond met deze bevlogen historicus, romanschrijver, journalist en vertaler. Betrokkenheid is op zijn lijf geschreven.
Philipp Blom studeerde in Wenen en Oxford en schrijft voor tal van Britse en Duitse kranten en tijdschriften, zoals The Times Literary Supplement, The Independent, Frankfurter Allgemeine Zeitung, Die Zeit, en voor Vrij Nederland. Hij schreef onder andere ‘wat er op het spel staat’, ‘de opstand van de natuur’ en ‘het verdorven genootschap’.

Locatie
Miry concertzaal

Biezekapelstraat 9
9000 Gent

Praktische informatie

De lezing kadert in de reeks Studium Generale Gent, i.s.m. Vormingplus en boekhandel Limerick