04 jun 2024 19:30

Wat met de sociale zekerheid na 9 juni: investeren of besparen?

Europa bepaalt dat we over een periode van 4 tot 7 jaar een begrotingstekort mogen hebben van maximum 3%. De Europese commissie schat dat België tegen einde 2024 met een tekort zal zitten van 4,4%. Daarenboven wil Europa dat België zijn overheidsschuld (nu 105%) jaarlijks met 1% verlaagt en dit richting 60% overheidsschuld.

Jaarlijks moeten we daarvoor 3,4 Miljard euro extra vinden, ofwel via extra inkomsten en of wel door minder uitgaven. Voor de rechtse partijen is het duidelijk, zij gaan dit halen bij de gewone mensen, in de sociale zekerheid (vooral werkloosheid en gezondheidszorg).
Wat willen de linkse partijen? 

Panelleden:
Jef Maes, voormalig federaal secretaris ABVV
Olivier Remy (ACV Puls)
Johan Van Eeghem (ABVV-BBTK)
Politici van PVDA, Groen en Vooruit

Inleiding: Jan Buelens