21 jul 2019 10:00 - 21 jul 2019 € 12.5 | € 12.5

Wallonië anders bekeken

Wandeling in Verviers met gids Paul Van Hoorick

In het compleet onbekende, vergeten Verviers botsen we op 200 jaar (!) industriële archeologie en sociale geschiedenis. In onze wandeling laveren we tussen grandeur uit het verleden,  stilzwijgende machines aan de Vesder en het geweld van de tweede Grote Oorlog die hier vlakbij een van zijn laatste stuiptrekkingen kende. Onbekend maakt onbemind, ten onrechte. Ook met een klein aantal ingeschrevenen kunnen we aansluiten bij deze wandeling. De wandeling eindigt rond 13u. Gezamenlijke lunch (niet inbegrepen) voor wie wil. Vrije namiddag met suggesties. Inschrijven vooraf.

i.s.m. Wallonië anders bekeken