11 nov 2017 09:30

Wake onbekende oorlogsvrouw

11 november staat in ons collectief geheugen voor de herdenking van het einde van de Groote Oorlog.

Met de wake voor de onbekende oorlogsvrouw wil de stad Leuven de aandacht vestigen op het feit dat niet enkel soldaten deel uitmaken van het oorlogs- en vredesgebeuren, maar dat ook aan de andere helft van de samenleving: de vrouwen, oorlog niet ongemerkt voorbij gaat.

In samenwerking met woordkunstenaars van SLAC vertelt een vluchtelingenvrouw haar verhaal.

Dat Leuven haar ral als vredesstad opneemt ontgaat de Vrouwenraad niet: de voorbije jaren kregen volgende Leuvense vrouwen de titel van vredesvrouw: Jeanne Devos, Lieve Snellings, Marianne van de Goorberg, Ria Convents en Maria Donvil.

Professor Internationale en Europese Studies Katlijn Malfliet werd in 2017 door de Vrouwenraad uitgeroepen tot ‘vredesvrouw 2017’ en wordt hiervoor door het stadsbestuur op 11 november in de bloemetjes gezet. De eretitel staat voor een grotere rol van de vrouwen als vredestichters en een grotere bescherming van vrouwen in tijden van oorlog.

Het Masereelfonds Leuven roept op tot deelname aan de wake.