03 mei 2018 14:00 € 5 | € 7

Waar een wil is, is een brein en iets meer

Luc Crevits is gewezen kliniekhoofd Neurologie aan het UZ Gent en ereprofessor aan de Universiteit Gent waar hij de leerstoelen Neurologie, Neuropsychiatrie en Neurobiologie bekleedde.

Steeds meer filosofen betrekken bevindingen van de neurowetenschappen in hun denken. Hersenwetenschap vermengt zich met filosofie en moraal. Langzaam zien we zelfs een insijpelen in gerechtelijke overwegingen, al is het onderzoek daar niet voor bedoeld. Ook wie over vrije wil nadenkt, kan niet meer buiten de gegevens van de neurowetenschappen. Filosofen, theologen en in mindere mate psychologen hebben gedurende eeuwen over het “vrije wil probleem” nagedacht. Dat behoort trouwens tot hun opdracht en kunde. Luc Crevits bekijkt dit thema als neurowetenschapper. Hij is niet geremd door de struikelblokken die eigen zijn aan de kennis van beroepsfilosofen. Hij is ervan overtuigd dat neurowetenschappers moeten meespreken in de hedendaagse maatschappelijke kwesties. Anderzijds is hij er zich ook van bewust dat een eeuwenoud studieonderwerp niet in enkele decennia ten gronde neurobiologisch kan worden opgehelderd.

Deze lezing “Waar een wil is, is een brein en iets meer” laat zich niet samenvatten met de quote ‘vrije wil bestaat (niet)’. De lectuur ervan levert immers geen pasklare antwoorden. Dat is ook niet mogelijk. De toehoorder zal na deze lezing wel beschikken over een voorlopig kader dat nog aangepast en verder uitgewerkt kan worden.