08 mrt 2021 18:00

Actie // Vrouwenstaking

Op maandag 8 maart komen we weer in actie voor vrouwenrechten.
>>> Met een coronaproof actie op verschillende pleinen in Gent
KOUTER – SINT-BAAFSPLEIN – VRIJDAGSMARKT
Schrijf je vooraf in via deze link: https://forms.gle/8LZxjUiYkDFZjBmX7
De vrouwenbeweging groeit in de wereld, in ons land, en ook in Gent!
******************************
Ongelijkheid is een dagelijks lot van vrouwen, bv. zorgarbeid, onderbetaalde jobs, stereotypering en discriminatie, verhoogde kansen op armoede, ….
COVID-19 stelde dat verder op scherp. De lockdown-periodes versterk(t)en de reeds bestaande ongelijkheden.
Daarom staakt ook het collectief op 8 maart.
Op 3 pleinen voeren we actie. Op elk plein worden enkele eisen in de verf gezet.
*****************************
1. MIJN LEVEN, MIJN TIJD, MIJN RECHTEN! —> KOUTER
*Herinvesteren in openbare diensten: Ziekenhuizen, WZC, creches, opvang, zorg aan huis, gezinsondersteuning, onderwijs, OCMW en CAW’s. Meer handen voor de zorg.
*Stop geweld tegen vrouwen: Meer strafbaarheid, preventie en hulp voor slachtoffers.
2. MIJN WERK, MIJN RECHTEN! –> VRIJDAGSMARKT
*Min. loon van 14 euro.
*Min pensioen van 1500 euro netto na 40 gewerkte jaren.
*Arbeidsduurvermindering: 30 uren week met behoud van loon.
*Sociale zekerheid versterken en niet verder afbreken & Uitkeringen boven de armoedegrens trekken.
3. MIJN LIJF MIJN RECHTEN! –> SINT-BAAFS
*Haal abortus uit het strafrecht.
*Maak menstruatieproducten gratis.
*Internationale solidariteit: Stop Rascisme en ondersteun integratie
*Stop seksisme en homofobie.
Want als vrouwen staken stopt de wereld met draaien.
Ook in Antwerpen en andere plaatsen in België wordt er actie gevoerd: Internationale Vrouwendag: Strijd voor gelijkheid – Masereelfonds